Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Δ' ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Θα ακούσουμε σήμερα στο Υ' Οίκο σήμερα που έχουμε τη Δ' Στάση των Χαιρετισμών:
Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται,
συνεκτείνεσθαι σπεύδων,
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου·
ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς,
ἂν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεῦ ἅγιε,
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον,
ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν·
Ἀλληλούια.

Κάθε ύμνος ανθρώπων ηττάται,
όταν σπεύδει να αναμετρηθεί
με το πλήθος των πολλών οικτιρμών σου.
Διότι ωδές ισάριθμες με τους κόκκους τις άμμου,
αν σου προσφέρουμε Άγιε Βασιλέα,
δεν κάνουμε τίποτα που να είναι άξιο
με αυτά που έδωσες σ' αυτούς που φωνάζουν
Αλληλούια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.