Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (27/12/2015) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. (Ματθ. 2, 13)

Όταν λοιπόν αυτοί αναχώρησαν, ιδού, άγγελος Κυρίου φάνηκε κατά το όνειρο στον Ιωσήφ, λέγοντας: «Σήκω, παράλαβε το παιδί και τη μητέρα του και φεύγε για την Αίγυπτο. και να είσαι εκεί ωσότου σου πω. Γιατί μέλλει ο Ηρώδης να ζητά το παιδί, για να το σκοτώσει».
Οι μάγοι έφυγαν χωρίς να πουν στον Ηρώδη για το που βρίσκεται ο νεογέννητος Ιησούς, και τότε ο Ιωσήφ είδε σε όνειρο, άγγελο να τον προστάζει να φύγει προς την Αίγυπτο, όπου συχνά κατέφευγαν όσοι είχαν προβλήματα στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα του αποκάλυψε, ότι ο Ηρώδης θα θελήσει να αναζητήσει το παιδί και να το σκοτώσει. Γνωστός αιμοσταγής βασιλιάς ο Ηρώδης, δεν δίστασε να σκοτώσει δύο γιους του φοβούμενος ότι επιβουλεύονταν το θρόνο του. Ενώ οι απλοί βοσκοί και οι επιστήμονες (της εποχής) Μάγοι υποδέχτηκαν με ταπεινότητα και θαυμασμό το θείο βρέφος, η επίσημη εξουσία αντίθετα, θα θελήσει να το εξοντώσει! Στην εξουσία εμφανίζεται άφθονος ο εγωισμός και όχι σ' όσους αναζητούν την γνώση ή δουλεύουν στη φύση. Το θαυματουργό γεγονός της βάπτισης, προσέλκυσε τους Μάγους και τους ποιμένες, οι οποίοι πλησίασαν τον Ιησού για να τον προσκυνήσουν, ενώ φόβισε και δυσαρέστησε τον Ηρώδη. Η φυγή ήταν μονόδρομος, μιας και ο Ιησούς δεν ήρθε για να επιβληθεί διά της βίας ή της επίδειξης δύναμης. Έφυγε εγκαίρως μακριά από το αιματοκύλησμα που θα επακολουθούσε. Η αντιπαράθεσή Του με τον ανθρώπινο τυφλό εγωισμό, είχε αρχίσει...

Άλλο σχόλιο για τη σημερινή περικοπή, εδώ.  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (25/12/2015) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ακούμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή:

καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. (Ματθ. 2, 8)

Κατόπιν τους έστειλε (τους Μάγους) στη Βηθλεέμ και είπε: «Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω».
Ο Ηρώδης, από το άκουσμα ότι γεννήθηκε βασιλιάς των Ιουδαίων, δεν παρασύρθηκε από την ταραχή του. Δεν έδειξε τις πραγματικές του προθέσεις στους μάγους. Τους έστειλε να βρουν που ακριβώς βρίσκεται το παιδί, για να πάει τάχα να το προσκυνήσει. Ύπουλο και δόλιο το κακό, δεν σταματά να κατεργάζεται πονηρούς τρόπους για να αντιστρατευτεί το καλό. Ο Ηρώδης που είναι ο πρώτος πολέμιος του Χριστού, είναι τόσο κυριευμένος από το πάθος της εξουσίας που έχει, ώστε τρέμει μην την χάσει. Είναι τόσο τυφλωμένος, που το αντί το ζεστό φως του Χριστού, που ανατέλλει στον κόσμο να τον ζεστάνει, τον πυρακτώνει και τον καίει! Ζει μέσα στον φόβο και συμπεριφέρεται με υποκρισία. Με πονηρό σκοπό στέλνει τους μάγους για να μάθει για το θείο βρέφος. Προσπαθεί να τους ξεγελάσει, διότι στο νου του είχε το πως να φονεύσει ένα παιδί το οποίο θα του έπαιρνε το θρόνο! Έρμαιο των παθών του ο Ηρώδης, μας δείχνει έως το πόσο χαμηλά μπορεί να ξεπέσει ο άνθρωπος της αμαρτίας, της ανασφάλειας και του φόβου. Τα πάθη, όσες πονηριές και να μηχανεύονται, δεν μπορούν να νικήσουν το καλό, αλλά καταφέρνουν να καταστρέψουν όποιον τα υπηρετεί και δεν τα πολεμά. 

Άλλο σχόλιο για τη σημερινή περικοπή, εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (20/12/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. (Ματθ. 1, 21)

Και θα γεννήσει γιο, και θα καλέσεις το όνομά του Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους.
Βλέπει σε όνειρο ο Ιωσήφ, άγγελο Κυρίου, να του λέει μεταξύ άλλων, την παραπάνω φράση. Του φανερώνει ότι η Μαρία θα γεννήσει υιό, τον οποίο θα ονομάσει Ιησού, δηλαδή σωτήρα. Ξέροντας τις αγαθές προθέσεις του Ιωσήφ για τη Μαρία, ο Θεός του δίνει οδηγίες διαμέσου αγγέλου. Το όνομα του παιδιού είναι συμβολικό και δηλωτικό του σκοπού που θα διατελέσει. Θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Εν πρώτοις, με τη λέξη λαό, ο νους μας θα σκεφτεί τους Ισραηλίτες. Μόνο που δεν ονοματίζει το «λαό του» ο άγγελος, διότι για τον Ιησού, λαός του είναι όλοι όσοι ακολουθήσουν το κήρυγμά του, ξεκινώντας από τους Ισραηλίτες και εκτεινόμενος σε όλα τα έθνη. Δεν θα τους σώσει από εχθρούς, ή υλικές καταστροφές, αλλά από τις αμαρτίες. Θα σηκώσει το βάρος της αμαρτίας, διά της οποίας ο άνθρωπος παρέκκλινε και απομακρύνθηκε από το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δίνοντας στον άνθρωπο τη χαμένη του προοπτική. Θα προσφέρει την πραγματική σωτηρία οδηγώντας τον (τον άνθρωπο) στην ουράνια σωτηρία. Αυτή την φράση του άγγελου, η Εκκλησία μας αναγγέλλει πριν τα Χριστούγεννα, για να μας θυμίσει ποιανού τη γέννηση θα εορτάσουμε. Και να τον δεχτούμε όπως ο Ιωσήφ...

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ. 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΤΙΟ...


Δεν έχω λογοτεχνικούς στοίχους να σου γράψω,
ούτε να σου αφιερώσω ωραία λόγια.
Δεν έχω το κουράγιο καν να σε ξεπροβοδίσω...
Μόνο ρόδα από τις τριανταφυλλιές σου έχω,
και δάκρυα... πόνου δάκρυα, πολλά!
Αντίο δεν θα σου πω, δεν μπορώ!
Μέσα μου θ' ακούω τη φωνή σου 
και θα σε βλέπω με νοσταλγία.
Μια αγκαλιά ρε μάνα, παράπονο μου είναι,
δεν μου 'δωσες, μια αγκαλιά ζεστή,
κι έρχεται βαρύς για μένα ο χειμώνας...

Τα Χριστούγεννα έρχονται, τα στολίδια με τα λαμπάκια ήδη δεσπόζουν σε έλατα και μπαλκόνια, τα παιδιά περιμένουν πως και πως τις διακοπές και τα δώρα, και γενικά το κλίμα θα είναι γιορτινό και χαρούμενο. Όχι όμως για όλους... Η δική μου «Περσεφόνη» έφυγε για πάντα στην «αγκαλιά της γης» αφήνοντας πίσω της ένα σπίτι σκοτεινό, παγερό, άδειο. Πριν κατέβει ο μικρός Χριστός στη γη, ανέβηκε η μητέρα μου στον ουρανό, και ήδη η απουσία της άρχισε να γίνεται τόσο έντονη...

Σε κατάσταση πένθους λοιπόν, η Αποκάλυψη του 999 δεν μπορεί να συνεχίσει τις αναρτήσεις μέσα στο εορταστικό κλίμα των ημερών. Δεν μπορώ ούτε να προλογίσω ένα επίκαιρο απόκομμα από τα παλιά μου περιοδικά. Μόνο οι αναρτήσεις των Κυριακάτικων αγιογραφικών αναγνωσμάτων θα συνεχιστούν, διότι αφενός έχω ήδη γράψει & προγραμματίσει να δημοσιεύσω τις επόμενες, και αφετέρου μόνο η Αγία Γραφή συνάδει στην ψυχική μου κατάσταση.

Έτσι, από σήμερα, εύχομαι στους αναγνώστες και όλους όσους τυχαία επισκέπτονται το blog της Αποκαλύψεως του 999, Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με υγεία (προπαντός) και ευτυχία. Κυρίως δε, με πολύ Χριστό! Διότι, τα Χριστούγεννα είναι τα γενέθλια του Χριστού, και όχι κάτι χοντρούληδες Αηβασίληδες, έλατα, λαμπάκια, ελαφάκια και κόκκινοι σκούφοι. Με το νέο έτος, θα επιστρέψω στις αναρτήσεις μου, καθώς και τις επισκέψεις στα blogs, μιας και αυτές τις μέρες, χωρίς παρεξήγηση,  θα προτιμήσω τη σιωπή...

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (13/12/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ

 Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. (Λουκ. 14, 20)

Και άλλος είπε: «Γυναίκα νυμφεύτηκα και γι’ αυτό δε δύναμαι να έρθω».
Να μια ωραία δικαιολογία για να αποφύγει κανείς την βασιλεία του Θεού! Η προσκόλληση στους συγγενείς στέκεται εμπόδιο για την επιτέλεση των καθηκόντων προς το Θεό. Απορρόφηση στις  οικογενειακές απολαύσεις και ανέσεις επικαλείται ο καλεσμένος του Κυρίου, δίνοντάς τους μεγαλύτερη αξία από την αιώνια ζωή. Αντί να φέρει και την γυναίκα του στο κάλεσμα του Θεού, ο φρεσκοπαντρεμένος, προτιμά να την χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για να μην πάει. Η οικογένεια τουναντίον, είναι ευλογημένη και είναι δεκτά όλα τα μέλη της από την Εκκλησία. Όμως, δικαιολογίες πάντα θα βρίσκουμε όταν δεν θέλουμε. Ο γάμος δεν προορίζεται από την Εκκλησία στο να στραφεί το ζευγάρι μόνο στις υλικές απολαύσεις, αλλά στην ψυχοσωματική αλληλοσυμπλήρωση διά της θείας χάριτος και ευλογίας. Γι' αυτό κι όποιος τον επικαλείται ως πρόσκομμα για την ενασχόλησή του με τη λατρεία, τότε όχι μόνο αποστρέφεται το Θεό, αλλά ουσιαστικά υποτιμά την ουσία του γάμου. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή ανάρτηση, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΝΟΕΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ!

Πλάκα, πλάκα σε 15 ημέρες ακριβώς είναι η ημέρα των Χριστουγέννων. Δηλαδή σε μισό μήνα, οπότε βιαστείτε! Εκτός κι αν ανήκετε στον κλασσικό τύπο της τελευταίας στιγμής... Και μιας οι γυναίκες είναι περισσότερο του... προεορταστικού τρεξίματος, το παρακάτω αρθράκι από τη ΒEΝΤέTA Νo 397 (14/ 12/ 1972) υπενθυμίζει στο ωραίο φύλο, τι θα πρέπει από τώρα να κάνει για την ημέρα των Χριστουγέννων. Μέχρι και το ραντεβού στο κομμωτήριο αναφέρει! Για να μην πονοκεφαλιάζετε τελευταία στιγμή, οργανωθείτε και ξεκινήστε από σήμερα κιόλας! Αν και το δέντρο ουκ ολίγες/-οι το έχουν ήδη στολίσει.
Όσο για το «φρέσκο έλατο» που γράφει, μην το προτιμήσετε. Καίτοι θα παρότρυνα το καράβι για στολισμό, το πλαστικό δέντρο, ούτε τη φύση καταστρέφει, ούτε είναι της μιας χρήσεως...


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ...

Το παραπάνω απόκομμα προέρχεται από τον Ελεύθερο Τύπο (5/12/2015) και μας λέει κάτι που δεν το πολυακούσαμε από τα ΜΜΕ. Οι ΗΠΑ θέλουν να αντικαταστήσουμε την ταυτότητά μας με αυτήν των διεθνών προδιαγραφών, δηλαδή να διαθέτει τσιπάκι με το αντίστοιχο φακέλωμα... Και όπως φαίνεται, εκεί θα οδηγηθούμε σύντομα. 

Δεν θα σταθώ στο κόστος της νέας ταυτότητας, όπου τα 25€ εν πρώτοις δεν είναι φθηνό, αλλά στο ότι θα οδηγηθούμε σε κάτι που ούτε καν θα ρωτηθούμε και θα μας φακελώνει κανονικότατα. Θα μου πεις, ότι κάμποσοι αυτοφακελώνονται με το να βάζουν προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες, προτιμήσεις, κ.α. στο facebοοk. Τουλάχιστον αυτό είναι προαιρετικό... Αλλά το τσιπάκι και το ηλεκτρονικό φακέλωμα είναι πολύ χειρότερο διότι βαθμηδόν θα μας μειώσει την ελευθερία μας, το απόρρητο προσωπικών μας δεδομένων και θα συμβάλλει στον έλεγχο της βούλησης μας. Δεν θα επεκταθώ με την επιχειρηματολογία εναντίον σε τέτοιες πρακτικές, είναι εύκολο να μάθει κανείς στο διαδίκτυο (π.χ. εδώ) αρκετά ενδιαφέροντα. Όμως βλέπω ότι δεν πρόκειται να τις αποφύγουμε.

Φάκα δίχως τυράκι δεν γίνεται, και από τη μια η φοροδιαφυγή και από την άλλη η ασφάλεια, θα κάνουν την φάκα πιο αποτελεσματική... Κι αν οι ΗΠΑ νοιάζονται για την ασφάλεια, μπορούν να βρουν πολλά μέτρα να την επιτύχουν. Όμως, ο έλεγχος είναι ελκυστικός... και ένεκα της τρομοκρατίας θα προσπαθήσουν να προωθήσουν όσο πιο πολύ μπορούν τις τσιπαρισμένες ταυτότητες. Λες και τα τρομοκρατικά χτυπήματα εξυπηρετούν εντέλει το σύστημα...! Οπότε γιατί να μην τα... διευκολύνει; Εξάλλου η ανθρώπινη ζωή στον καπιταλισμό δεν έχει αξία. Μέχρι εδώ η συνωμοσιολογία, και απλά θέλω να προβληματίσω σ' όσους τα αντιμετωπίζουν αυτά ελαφρᾶ τῇ καρδίᾳ. Και όπως λέει και ο απ. Παύλος στην Α' Θεσσαλ. (5, 3) για τους έσχατους χρόνους,  ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος (=
Όταν λένε, «ειρήνη και ασφάλεια», τότε αιφνίδιος όλεθρος πέφτει πάνω τους).

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (06/12/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Ακούμε στη σημερινή περικοπή:

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.   (Λουκ. 13, 14)

Αποκρίθηκε τότε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτώντας επειδή το Σάββατο θεράπευσε ο Ιησούς, και έλεγε στο πλήθος: «Έξι ημέρες είναι κατά τις οποίες πρέπει να εργάζεται κανείς. Σ’ αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι την ημέρα του Σαββάτου». 
Αυτόκλητα ο αρχισυναγωγός προσπάθησε να αντικρούσει τον Κύριο. Βέβαια, δεν μπορούσε να πει ότι δεν θεράπευσε ο Ιησούς τη συγκυπτούσα (=που δεν μπορούσε να ορθώσει το σώμα, ήταν πάντοτε σκυφτή) γυναίκα μιας και όλοι είδαν το θαύμα. Επιστράτευσε το Νόμο, για να δείξει ότι κακώς έγινε η θεραπεία την ημέρα του Σαββάτου. Αλλά ως θρασύδειλος που ήταν, δεν τόλμησε να κατηγορήσει ευθέως τον Κύριο, αλλά απευθύνθηκε στον κόσμο! Λες και οι παριστάμενοι πήγαν για σωματική ίαση. Αντιπαρέθεσε μια παρερμηνεία του Νόμου, μη έχοντας τι άλλο να πει. Έξι ημέρες πρέπει να εργαζόσαστε και σ' αυτές να ερχόσαστε για να θεραπεύεστε, όχι την ημέρα του Σαββάτου, είπε. Μόνο που άλλο είναι η ανθρώπινη εργασία και άλλο η θεραπεία! Και μάλιστα εν προκειμένῳ, ο Ιησούς θεράπευσε τη γυναίκα δίχως εκείνη να του μιλήσει για το πρόβλημά της! 
Την πλάνη και τη σύγχυσή τους προσπαθούν να μεταδώσουν όσοι αντιμάχονται τον Κύριο. Και κυρίως την αλαζονεία τους, που προσπαθούν με λαϊκίστικα σοφίσματα να αντιπαρατεθούν στη διδασκαλία και την αγάπη Του προς εμάς. Αν διαθέτουμε κι εμείς αλαζονεία μέσα μας, τότε λίγο πολύ τους ακολουθούμε, ψάχνοντας παρόμοια με του αρισυναγωγού, επιχειρήματα για να αντιστρατευτούμε το καλό... Ας προσέξουμε λοιπόν.    

Άλλο σχόλιο για τη σημερινή περικοπή, εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ...

Προχθές, 30/11/15 έφυγε από κοντά μας ο εξαιρετικός ηθοποιός Μηνάς Χατζησάββας. Προσωπικά τον έχω δει μόνο από τις τηλεοπτικές δουλειές του, όπως για παράδειγμα τη Νυχτερινή περίπολο και την Άμυνα Ζώνης. Το παρακάτω απόκομμα από τη BENTέΤA Νo 250 (15/2/1970), μας τον παρουσιάζει νεότατο όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, πετυχαίνοντας στην πρόβλεψή για τη συνέχεια της καριέρας του. Καλή αρχή τότε, μια απώλεια για την τέχνη σήμερα...


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...