Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (28/02/2016) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. (Α' Κορ. 6, 12)

Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δε συμφέρουν. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δε θα εξουσιαστώ από κανένα.
Ο απ. Παύλος είναι πολύ σαφής για το πάθος της λαιμαργίας, αλλά κατ' επέκτασιν για όλα τα σαρκικά πάθη. Όλα μας επιτρέπονται! Ή έτσι θέλουμε να νομίζουμε... Αυτή είναι η πρώτη πλάνη που γεννά ο εγωισμός μας. Δικαιολογούμε πανεύκολα τις αμαρτίες μας (ενώ μόνο για τους άλλους είμαστε αυστηροί) χωρίς όμως να θέλουμε να επωμιστούμε τις συνέπειές τους. Όλα λοιπόν μας «επιτρέπονται», μιας και ο Θεός, σεβόμενος την ελευθερία που μας έδωσε, δεν μας αποτρέπει από ότι κακό πράττουμε... Μας ωφελούν όμως όλα; Τι συμφέρον έχουμε με το να καλλιεργούμε τα πάθη μας; Απέχθεια, αποξένωση και μοναξιά μας προσφέρουν. Και κυρίως, μας εξουσιάζουν  μειώνοντας τον αυτοέλεγχο και την αυτοπειθαρχία μας, παρασέρνοντάς μας σε ολοένα περισσότερες παρεκκλίσεις του εαυτού μας από την φύση μας. Διότι δεν πλαστήκαμε για να μαραθούμε και να σαπίσουμε από την αμαρτία, αλλά για να ανήκουμε στο ζωοδότη Θεό.  Παρότι λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, καλύτερα να περιοριστούμε στα ηθικώς ωφέλιμα. Σε όσα σχετίζονται με την αγάπη προς το συνάνθρωπο και προς τον εαυτό μας. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (21/02/2016) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή:

πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα. (Β' Τιμ. 3, 7)

...που πάντοτε μαθαίνουν και ποτέ δε δύνανται να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας.
Για ανθρώπους αμαρτωλούς μας μιλά ο απ. Παύλος, που ενώ μελετούν και θέλουν να μαθαίνουν, εντούτοις δεν μπορούν να γνωρίσουν την αλήθεια. Η μελέτη και απόκτηση γνώσεων είναι ασφαλώς επιθυμητή και επιβεβλημένη για τους χριστιανούς. Πόσο μάλλον για την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, όπου εκεί βρίσκεται η αλήθεια που μας παρέδωσε ο Κύριος. Όμως, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τη μάθηση και τη μελέτη όχι ουσιωδώς, αλλά επιφανειακά, αποδεχόμενοι με μεγάλη ευκολία κάθε κενοφανή ή προοδευτικοφανή ιδέα, κάθε κούφια θεωρία όσο φιλοσοφημένη κι αν παρουσιάζεται. Παρασύρονται (αλλά και παρασύρουν) με μεγάλη ευκολία, από «φιλοσοφικές» αντιλήψεις που η μία αντικαθιστά την άλλη, στην προσπάθεια να προσεγγίσουν το θείο με βάση την αισθητική και τα πάθη του σύγχρονου ανθρώπου! Όσοι παραμένουν μακριά από την αλήθεια που μας δίδαξε ο Χριστός, η μάθηση αντί να τους βελτιώνει, περισσότερο τους αφήνει μετέωρους σε όποια πνευματική αναζήτηση έχουν, με αποτέλεσμα να τους γίνεται έκδηλη η ανοησία. Ας μην ομοιάσουμε σ' αυτούς κι ας μελετάμε το ευαγγέλιο του Κυρίου, κάνοντας βίωμα το λόγο Του.

Άλλα σχόλια για τη σημερεινή περικοπή, εδώ και εδώ. 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (14/02/2016) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. (Β' Κορ. 6, 18)

και θα είμαι για σας Πατέρας, κι εσείς θα είστε για μένα γιοι και θυγατέρες, λέει Κύριος ο Παντοκράτορας.  
Ο Θεός μας καθορίζει τη σχέση που πλέον έχουν οι άνθρωποι μαζί του. Οι άνθρωποι που βέβαια πιστεύουν σ' Εκείνον, δέχονται το ευαγγέλιό Του και το κάνουν βίωμα. Όσοι τον αντιμάχονται, τον λοιδορούν και τον αποστρέφονται, απαρνιούνται αυτήν τη σχέση. Πατρική λοιπόν η σχέση Του μ' εμάς. Όχι αφέντης και εμείς σκλάβοι, ούτε δεινάστης και εμείς υπόδουλοι, όπως έντεχνα προσπαθούν να μας πείσουν ορισμένοι δήθεν προοδευτικοί και «ανοιχτόμυαλοι» που ότι και να πρεσβεύει η Εκκλησία, το παρουσιάζουν σαν καταπίεση για τους πιστούς... Όπως ο πατέρας θέλει το καλό για το παιδί του, έτσι και ο Θεός θέλει το καλό για εμάς. Ωστόσο, η παιδική ανωριμότητα που μας χαρακτηρίζει εν γένει, μας κάνει να μη βλέπουμε το τι μας δίνει ο Θεός, αλλά το τι (υλικό) δεν αποκτούμε σε αφθονία εις βάρος άλλων ή εις βάρος του εαυτού μας... Μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις, οι οποίες ικανοποιούν μόνο την εγωπάθειά μας, διότι ούτε εμείς αν τις είχαν τα δικά μας παιδιά, θα τις ικανοποιούσαμε. Οφείλουμε με τις πράξεις μας να φανούμε αντάξιοι σ' αυτήν την πολύ μεγάλη που μας κάνει ο Θεός με το να μας θεωρεί παιδιά Του.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (7/02/2016) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μας λέει ο απ. Παύλος στη σημερινή περικοπή: 

λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας· (Β' Κορ. 6, 2) 

Γιατί λέει: Σε καιρό δεκτό σε άκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Ιδού, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας.
Μας υπενθυμίζει ο απ. Παύλος το Ησ. 49, 8 που μιλά ο Θεός για τη βοήθεια που έδωσε στους Ισραηλίτες. Ο Θεός μας ακούει και μας παρέχει τη σωτηρία. Γι' αυτό και μας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για να δεχτούμε το ευαγγέλιό Του. Αρκεί να πιστέψουμε για να τις εκμεταλλευτούμε. Μην τις περιφρονήσουμε και αδιαφορήσουμε. Ο Θεός θέλει να σωθούμε, μας περιμένει, αλλά δεν θα στέλνει πάντα τους απεσταλμένους του να μας παρακαλούν συνεχώς. Συνεπώς, η κατάλληλη στιγμή για τη σωτηρία, είναι σήμερα! Το «τώρα», είναι στη διάθεσή μας. Είναι η χρονική στιγμή που μπορούμε. Το αύριο, και γενικώς το μέλλον, δεν είναι στο χέρι μας να το διαχειριστούμε. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να μας συμβεί την επόμενη ώρα. Ας μην αφήνουμε τη σωτηρία μας στο αβέβαιο μέλλον και μην αναβάλλουμε τον ενστερνισμό του Θεού και τη βίωση του ευαγγελίου Του. Η χρονική μας παρουσία στη γη είναι ούτως ή άλλως μικρή και οφείλουμε να την εκμεταλλευτούμε εγκαίρως.  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...