Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (27/12/2015) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. (Ματθ. 2, 13)

Όταν λοιπόν αυτοί αναχώρησαν, ιδού, άγγελος Κυρίου φάνηκε κατά το όνειρο στον Ιωσήφ, λέγοντας: «Σήκω, παράλαβε το παιδί και τη μητέρα του και φεύγε για την Αίγυπτο. και να είσαι εκεί ωσότου σου πω. Γιατί μέλλει ο Ηρώδης να ζητά το παιδί, για να το σκοτώσει».
Οι μάγοι έφυγαν χωρίς να πουν στον Ηρώδη για το που βρίσκεται ο νεογέννητος Ιησούς, και τότε ο Ιωσήφ είδε σε όνειρο, άγγελο να τον προστάζει να φύγει προς την Αίγυπτο, όπου συχνά κατέφευγαν όσοι είχαν προβλήματα στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα του αποκάλυψε, ότι ο Ηρώδης θα θελήσει να αναζητήσει το παιδί και να το σκοτώσει. Γνωστός αιμοσταγής βασιλιάς ο Ηρώδης, δεν δίστασε να σκοτώσει δύο γιους του φοβούμενος ότι επιβουλεύονταν το θρόνο του. Ενώ οι απλοί βοσκοί και οι επιστήμονες (της εποχής) Μάγοι υποδέχτηκαν με ταπεινότητα και θαυμασμό το θείο βρέφος, η επίσημη εξουσία αντίθετα, θα θελήσει να το εξοντώσει! Στην εξουσία εμφανίζεται άφθονος ο εγωισμός και όχι σ' όσους αναζητούν την γνώση ή δουλεύουν στη φύση. Το θαυματουργό γεγονός της βάπτισης, προσέλκυσε τους Μάγους και τους ποιμένες, οι οποίοι πλησίασαν τον Ιησού για να τον προσκυνήσουν, ενώ φόβισε και δυσαρέστησε τον Ηρώδη. Η φυγή ήταν μονόδρομος, μιας και ο Ιησούς δεν ήρθε για να επιβληθεί διά της βίας ή της επίδειξης δύναμης. Έφυγε εγκαίρως μακριά από το αιματοκύλησμα που θα επακολουθούσε. Η αντιπαράθεσή Του με τον ανθρώπινο τυφλό εγωισμό, είχε αρχίσει...

Άλλο σχόλιο για τη σημερινή περικοπή, εδώ.  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (25/12/2015) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ακούμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή:

καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. (Ματθ. 2, 8)

Κατόπιν τους έστειλε (τους Μάγους) στη Βηθλεέμ και είπε: «Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω».
Ο Ηρώδης, από το άκουσμα ότι γεννήθηκε βασιλιάς των Ιουδαίων, δεν παρασύρθηκε από την ταραχή του. Δεν έδειξε τις πραγματικές του προθέσεις στους μάγους. Τους έστειλε να βρουν που ακριβώς βρίσκεται το παιδί, για να πάει τάχα να το προσκυνήσει. Ύπουλο και δόλιο το κακό, δεν σταματά να κατεργάζεται πονηρούς τρόπους για να αντιστρατευτεί το καλό. Ο Ηρώδης που είναι ο πρώτος πολέμιος του Χριστού, είναι τόσο κυριευμένος από το πάθος της εξουσίας που έχει, ώστε τρέμει μην την χάσει. Είναι τόσο τυφλωμένος, που το αντί το ζεστό φως του Χριστού, που ανατέλλει στον κόσμο να τον ζεστάνει, τον πυρακτώνει και τον καίει! Ζει μέσα στον φόβο και συμπεριφέρεται με υποκρισία. Με πονηρό σκοπό στέλνει τους μάγους για να μάθει για το θείο βρέφος. Προσπαθεί να τους ξεγελάσει, διότι στο νου του είχε το πως να φονεύσει ένα παιδί το οποίο θα του έπαιρνε το θρόνο! Έρμαιο των παθών του ο Ηρώδης, μας δείχνει έως το πόσο χαμηλά μπορεί να ξεπέσει ο άνθρωπος της αμαρτίας, της ανασφάλειας και του φόβου. Τα πάθη, όσες πονηριές και να μηχανεύονται, δεν μπορούν να νικήσουν το καλό, αλλά καταφέρνουν να καταστρέψουν όποιον τα υπηρετεί και δεν τα πολεμά. 

Άλλο σχόλιο για τη σημερινή περικοπή, εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (20/12/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. (Ματθ. 1, 21)

Και θα γεννήσει γιο, και θα καλέσεις το όνομά του Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους.
Βλέπει σε όνειρο ο Ιωσήφ, άγγελο Κυρίου, να του λέει μεταξύ άλλων, την παραπάνω φράση. Του φανερώνει ότι η Μαρία θα γεννήσει υιό, τον οποίο θα ονομάσει Ιησού, δηλαδή σωτήρα. Ξέροντας τις αγαθές προθέσεις του Ιωσήφ για τη Μαρία, ο Θεός του δίνει οδηγίες διαμέσου αγγέλου. Το όνομα του παιδιού είναι συμβολικό και δηλωτικό του σκοπού που θα διατελέσει. Θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Εν πρώτοις, με τη λέξη λαό, ο νους μας θα σκεφτεί τους Ισραηλίτες. Μόνο που δεν ονοματίζει το «λαό του» ο άγγελος, διότι για τον Ιησού, λαός του είναι όλοι όσοι ακολουθήσουν το κήρυγμά του, ξεκινώντας από τους Ισραηλίτες και εκτεινόμενος σε όλα τα έθνη. Δεν θα τους σώσει από εχθρούς, ή υλικές καταστροφές, αλλά από τις αμαρτίες. Θα σηκώσει το βάρος της αμαρτίας, διά της οποίας ο άνθρωπος παρέκκλινε και απομακρύνθηκε από το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δίνοντας στον άνθρωπο τη χαμένη του προοπτική. Θα προσφέρει την πραγματική σωτηρία οδηγώντας τον (τον άνθρωπο) στην ουράνια σωτηρία. Αυτή την φράση του άγγελου, η Εκκλησία μας αναγγέλλει πριν τα Χριστούγεννα, για να μας θυμίσει ποιανού τη γέννηση θα εορτάσουμε. Και να τον δεχτούμε όπως ο Ιωσήφ...

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ. 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΤΙΟ...


Δεν έχω λογοτεχνικούς στοίχους να σου γράψω,
ούτε να σου αφιερώσω ωραία λόγια.
Δεν έχω το κουράγιο καν να σε ξεπροβοδίσω...
Μόνο ρόδα από τις τριανταφυλλιές σου έχω,
και δάκρυα... πόνου δάκρυα, πολλά!
Αντίο δεν θα σου πω, δεν μπορώ!
Μέσα μου θ' ακούω τη φωνή σου 
και θα σε βλέπω με νοσταλγία.
Μια αγκαλιά ρε μάνα, παράπονο μου είναι,
δεν μου 'δωσες, μια αγκαλιά ζεστή,
κι έρχεται βαρύς για μένα ο χειμώνας...

Τα Χριστούγεννα έρχονται, τα στολίδια με τα λαμπάκια ήδη δεσπόζουν σε έλατα και μπαλκόνια, τα παιδιά περιμένουν πως και πως τις διακοπές και τα δώρα, και γενικά το κλίμα θα είναι γιορτινό και χαρούμενο. Όχι όμως για όλους... Η δική μου «Περσεφόνη» έφυγε για πάντα στην «αγκαλιά της γης» αφήνοντας πίσω της ένα σπίτι σκοτεινό, παγερό, άδειο. Πριν κατέβει ο μικρός Χριστός στη γη, ανέβηκε η μητέρα μου στον ουρανό, και ήδη η απουσία της άρχισε να γίνεται τόσο έντονη...

Σε κατάσταση πένθους λοιπόν, η Αποκάλυψη του 999 δεν μπορεί να συνεχίσει τις αναρτήσεις μέσα στο εορταστικό κλίμα των ημερών. Δεν μπορώ ούτε να προλογίσω ένα επίκαιρο απόκομμα από τα παλιά μου περιοδικά. Μόνο οι αναρτήσεις των Κυριακάτικων αγιογραφικών αναγνωσμάτων θα συνεχιστούν, διότι αφενός έχω ήδη γράψει & προγραμματίσει να δημοσιεύσω τις επόμενες, και αφετέρου μόνο η Αγία Γραφή συνάδει στην ψυχική μου κατάσταση.

Έτσι, από σήμερα, εύχομαι στους αναγνώστες και όλους όσους τυχαία επισκέπτονται το blog της Αποκαλύψεως του 999, Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με υγεία (προπαντός) και ευτυχία. Κυρίως δε, με πολύ Χριστό! Διότι, τα Χριστούγεννα είναι τα γενέθλια του Χριστού, και όχι κάτι χοντρούληδες Αηβασίληδες, έλατα, λαμπάκια, ελαφάκια και κόκκινοι σκούφοι. Με το νέο έτος, θα επιστρέψω στις αναρτήσεις μου, καθώς και τις επισκέψεις στα blogs, μιας και αυτές τις μέρες, χωρίς παρεξήγηση,  θα προτιμήσω τη σιωπή...

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (13/12/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ

 Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. (Λουκ. 14, 20)

Και άλλος είπε: «Γυναίκα νυμφεύτηκα και γι’ αυτό δε δύναμαι να έρθω».
Να μια ωραία δικαιολογία για να αποφύγει κανείς την βασιλεία του Θεού! Η προσκόλληση στους συγγενείς στέκεται εμπόδιο για την επιτέλεση των καθηκόντων προς το Θεό. Απορρόφηση στις  οικογενειακές απολαύσεις και ανέσεις επικαλείται ο καλεσμένος του Κυρίου, δίνοντάς τους μεγαλύτερη αξία από την αιώνια ζωή. Αντί να φέρει και την γυναίκα του στο κάλεσμα του Θεού, ο φρεσκοπαντρεμένος, προτιμά να την χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για να μην πάει. Η οικογένεια τουναντίον, είναι ευλογημένη και είναι δεκτά όλα τα μέλη της από την Εκκλησία. Όμως, δικαιολογίες πάντα θα βρίσκουμε όταν δεν θέλουμε. Ο γάμος δεν προορίζεται από την Εκκλησία στο να στραφεί το ζευγάρι μόνο στις υλικές απολαύσεις, αλλά στην ψυχοσωματική αλληλοσυμπλήρωση διά της θείας χάριτος και ευλογίας. Γι' αυτό κι όποιος τον επικαλείται ως πρόσκομμα για την ενασχόλησή του με τη λατρεία, τότε όχι μόνο αποστρέφεται το Θεό, αλλά ουσιαστικά υποτιμά την ουσία του γάμου. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή ανάρτηση, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΝΟΕΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ!

Πλάκα, πλάκα σε 15 ημέρες ακριβώς είναι η ημέρα των Χριστουγέννων. Δηλαδή σε μισό μήνα, οπότε βιαστείτε! Εκτός κι αν ανήκετε στον κλασσικό τύπο της τελευταίας στιγμής... Και μιας οι γυναίκες είναι περισσότερο του... προεορταστικού τρεξίματος, το παρακάτω αρθράκι από τη ΒEΝΤέTA Νo 397 (14/ 12/ 1972) υπενθυμίζει στο ωραίο φύλο, τι θα πρέπει από τώρα να κάνει για την ημέρα των Χριστουγέννων. Μέχρι και το ραντεβού στο κομμωτήριο αναφέρει! Για να μην πονοκεφαλιάζετε τελευταία στιγμή, οργανωθείτε και ξεκινήστε από σήμερα κιόλας! Αν και το δέντρο ουκ ολίγες/-οι το έχουν ήδη στολίσει.
Όσο για το «φρέσκο έλατο» που γράφει, μην το προτιμήσετε. Καίτοι θα παρότρυνα το καράβι για στολισμό, το πλαστικό δέντρο, ούτε τη φύση καταστρέφει, ούτε είναι της μιας χρήσεως...


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ...

Το παραπάνω απόκομμα προέρχεται από τον Ελεύθερο Τύπο (5/12/2015) και μας λέει κάτι που δεν το πολυακούσαμε από τα ΜΜΕ. Οι ΗΠΑ θέλουν να αντικαταστήσουμε την ταυτότητά μας με αυτήν των διεθνών προδιαγραφών, δηλαδή να διαθέτει τσιπάκι με το αντίστοιχο φακέλωμα... Και όπως φαίνεται, εκεί θα οδηγηθούμε σύντομα. 

Δεν θα σταθώ στο κόστος της νέας ταυτότητας, όπου τα 25€ εν πρώτοις δεν είναι φθηνό, αλλά στο ότι θα οδηγηθούμε σε κάτι που ούτε καν θα ρωτηθούμε και θα μας φακελώνει κανονικότατα. Θα μου πεις, ότι κάμποσοι αυτοφακελώνονται με το να βάζουν προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες, προτιμήσεις, κ.α. στο facebοοk. Τουλάχιστον αυτό είναι προαιρετικό... Αλλά το τσιπάκι και το ηλεκτρονικό φακέλωμα είναι πολύ χειρότερο διότι βαθμηδόν θα μας μειώσει την ελευθερία μας, το απόρρητο προσωπικών μας δεδομένων και θα συμβάλλει στον έλεγχο της βούλησης μας. Δεν θα επεκταθώ με την επιχειρηματολογία εναντίον σε τέτοιες πρακτικές, είναι εύκολο να μάθει κανείς στο διαδίκτυο (π.χ. εδώ) αρκετά ενδιαφέροντα. Όμως βλέπω ότι δεν πρόκειται να τις αποφύγουμε.

Φάκα δίχως τυράκι δεν γίνεται, και από τη μια η φοροδιαφυγή και από την άλλη η ασφάλεια, θα κάνουν την φάκα πιο αποτελεσματική... Κι αν οι ΗΠΑ νοιάζονται για την ασφάλεια, μπορούν να βρουν πολλά μέτρα να την επιτύχουν. Όμως, ο έλεγχος είναι ελκυστικός... και ένεκα της τρομοκρατίας θα προσπαθήσουν να προωθήσουν όσο πιο πολύ μπορούν τις τσιπαρισμένες ταυτότητες. Λες και τα τρομοκρατικά χτυπήματα εξυπηρετούν εντέλει το σύστημα...! Οπότε γιατί να μην τα... διευκολύνει; Εξάλλου η ανθρώπινη ζωή στον καπιταλισμό δεν έχει αξία. Μέχρι εδώ η συνωμοσιολογία, και απλά θέλω να προβληματίσω σ' όσους τα αντιμετωπίζουν αυτά ελαφρᾶ τῇ καρδίᾳ. Και όπως λέει και ο απ. Παύλος στην Α' Θεσσαλ. (5, 3) για τους έσχατους χρόνους,  ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος (=
Όταν λένε, «ειρήνη και ασφάλεια», τότε αιφνίδιος όλεθρος πέφτει πάνω τους).

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (06/12/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Ακούμε στη σημερινή περικοπή:

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.   (Λουκ. 13, 14)

Αποκρίθηκε τότε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτώντας επειδή το Σάββατο θεράπευσε ο Ιησούς, και έλεγε στο πλήθος: «Έξι ημέρες είναι κατά τις οποίες πρέπει να εργάζεται κανείς. Σ’ αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι την ημέρα του Σαββάτου». 
Αυτόκλητα ο αρχισυναγωγός προσπάθησε να αντικρούσει τον Κύριο. Βέβαια, δεν μπορούσε να πει ότι δεν θεράπευσε ο Ιησούς τη συγκυπτούσα (=που δεν μπορούσε να ορθώσει το σώμα, ήταν πάντοτε σκυφτή) γυναίκα μιας και όλοι είδαν το θαύμα. Επιστράτευσε το Νόμο, για να δείξει ότι κακώς έγινε η θεραπεία την ημέρα του Σαββάτου. Αλλά ως θρασύδειλος που ήταν, δεν τόλμησε να κατηγορήσει ευθέως τον Κύριο, αλλά απευθύνθηκε στον κόσμο! Λες και οι παριστάμενοι πήγαν για σωματική ίαση. Αντιπαρέθεσε μια παρερμηνεία του Νόμου, μη έχοντας τι άλλο να πει. Έξι ημέρες πρέπει να εργαζόσαστε και σ' αυτές να ερχόσαστε για να θεραπεύεστε, όχι την ημέρα του Σαββάτου, είπε. Μόνο που άλλο είναι η ανθρώπινη εργασία και άλλο η θεραπεία! Και μάλιστα εν προκειμένῳ, ο Ιησούς θεράπευσε τη γυναίκα δίχως εκείνη να του μιλήσει για το πρόβλημά της! 
Την πλάνη και τη σύγχυσή τους προσπαθούν να μεταδώσουν όσοι αντιμάχονται τον Κύριο. Και κυρίως την αλαζονεία τους, που προσπαθούν με λαϊκίστικα σοφίσματα να αντιπαρατεθούν στη διδασκαλία και την αγάπη Του προς εμάς. Αν διαθέτουμε κι εμείς αλαζονεία μέσα μας, τότε λίγο πολύ τους ακολουθούμε, ψάχνοντας παρόμοια με του αρισυναγωγού, επιχειρήματα για να αντιστρατευτούμε το καλό... Ας προσέξουμε λοιπόν.    

Άλλο σχόλιο για τη σημερινή περικοπή, εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ...

Προχθές, 30/11/15 έφυγε από κοντά μας ο εξαιρετικός ηθοποιός Μηνάς Χατζησάββας. Προσωπικά τον έχω δει μόνο από τις τηλεοπτικές δουλειές του, όπως για παράδειγμα τη Νυχτερινή περίπολο και την Άμυνα Ζώνης. Το παρακάτω απόκομμα από τη BENTέΤA Νo 250 (15/2/1970), μας τον παρουσιάζει νεότατο όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, πετυχαίνοντας στην πρόβλεψή για τη συνέχεια της καριέρας του. Καλή αρχή τότε, μια απώλεια για την τέχνη σήμερα...


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ: ΣΟΥΦΛΕ ΜΕ ΤΥΡΙ

Σιγά σιγά μπήκαμε σε τροχιά αναμονής για τα Χριστούγεννα, και όσοι δεν ασχολούνται με λαμπάκια, στολίδια, δέντρα και λοιπά ξενόφερτα κοσμικά έθιμα, αλλά τα βλέπουν (τα Χριστούγεννα) για αυτό που είναι, εκκλησιαστική εορτή, τι κάνουν; Νηστεύουν! Μιας και η νηστεία των Χριστουγέννων δεν είναι τόσο αυστηρή, όσο αυτή της Μ. Τεσσαρακοστής, να μια νόστιμη συνταγή από τη ΒΕΝΤΕΤΑ Νo 349 (13/1/1972). Καθόλου δύσκολο το σουφλέ με τυρί, είναι ότι πρέπει για όσους δεν είναι και τόσο μεμυημένοι με τη μαγειρική. Αντί του βουτύρου, κάνει η μαργαρίνη. 


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (29/11/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ

Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! (Λουκ. 18, 24)

Όταν ο Ιησούς τον είδε, που έγινε περίλυπος, είπε: «Πόσο δύσκολα εκείνοι που έχουν τα χρήματα μπαίνουν στη βασιλεία του Θεού!
Στην απάντηση του Ιησού, να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς για να κερδίσει την αιώνια ζωή, ο άρχοντας έφυγε περίλυπος. Ο Κύριος τότε έκανε μια πικρή διαπίστωση: Πόσο δύσκολα εκείνοι που έχουν τα χρήματα μπαίνουν στη βασιλεία του Θεού! Δεν είπε, ότι είναι αδύνατον, αλλά δύσκολα. Πολύ δύσκολα, μάλιστα. Όταν είμαστε προσκολλημένοι στα γήινα, τότε μας γίνεται αυτοσκοπός το να πλουτίσουμε. Η απόκτησή του, σημαίνει την κοινωνική μας καταξίωση. Αυτόν τον κόσμο, δυστυχώς, φτιάξαμε και αυτόν διατηρούμε. Η αναζήτηση πνευματικού πλούτου, όχι μόνο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, αλλά ουκ ολίγες φορές προκαλεί την περιφρόνηση! Προσκολληθήκαμε στον εφήμερο υλισμό και εγκλωβιστήκαμε σ' αυτόν. 

Όταν ο Κύριος μας λέει να μοιράσουμε τον υλικό πλούτο, εκεί αποσκοπεί: Στο να δώσουμε βάρος στο αιώνιο μέρος του εαυτού μας, την ψυχή. Το σώμα μπορεί να ζήσει με τα απαραίτητα. Ο υλικός πλούτος είτε προέρχεται από τύχη, είτε από παρανομίες, είτε από προκοπή. Αν έρθει από την εργατικότητα και την προκοπή, είναι ευλογία όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, για τη βοήθεια και την ανακούφιση φτωχών και κατατρεγμένων. Ποιός όμως πλούσιος, ή νεόπλουτος σκέφτεται να τον χρησιμοποιήσει έτσι; Οι περισσότεροι (σχεδόν όλοι) όχι! Τουναντίον, αυξάνεται το πάθος της πλεονεξίας μας. Γι' αυτό και αυτή μας η αφοσίωση στα υλικά αγαθά, κάνει τόσο εμφανή την πικρία στα λόγια του Ιησού... δεικνύοντας παράλληλα το πόσο αντισυμβατική με τον γήινο κόσμο είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή! 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ...

Το παραπάνω απόκομμα προέρχεται από τον Ελεύθερο Τύπο (23/11/2015) και σε αυτό, αν μη τι άλλο, ο άγγλος αρχιεπίσκοπος εξέφρασε κάποιες «απορίες», οι οποίες είναι φυσικό να τις ακούσει κανείς από άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαιτέρως με το τι λέει ο χριστιανισμός. Όχι όμως από κάποιον που υποτίθεται ότι γνωρίζει από θεολογία, μιας και ηγείται της Αγγλικανικής Εκκλησίας. 

Δεν θα ασχοληθώ εδώ με το τι είναι και τι πρεσβεύει η Αγγλικανική Εκκλησία εν αντιθέσει με την Ορθοδοξία. Όμως δίνοντας μια απάντηση στον άγγλο αρχιεπίσκοπο, θα κάνω πιο κατανοητό το λεγόμενο στη θεολογία, πρόβλημα της θεοδικίας. Δηλαδή το πότε ο Θεός αποδίδει δικαιοσύνη. 
Κατ' αρχάς, γι' ότι συμβαίνει στον κόσμο, δεν ευθύνεται ο Θεός αλλά οι άνθρωποι. Είπε ποτέ ο Χριστός, να σκοτώνεστε μεταξύ σας, να κλέβει ο ένας τον άλλον και να αγαπάτε μόνον όποιον σας συμφέρει; Όχι! Τουναντίον, δίδαξε την ανιδιοτελή αγάπη προς όλους. Όμως οι άνθρωποι, προτιμούν αντί την αγάπη, να ακολουθούν τα αλαζονικά πάθη τους...

Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία της επιλογής. Και αυτό το δώρο, το σέβεται κι ας αποδεικνύουμε οι περισσότεροι ότι κακώς το λάβαμε και το καταχραστήκαμε εις βάρος μας! Θέλει να ακολουθήσει ο άνθρωπος την οδό της αγάπης και της αρετής από δική του βούληση. Όχι από φόβο, ούτε από εξαναγκασμό. Γιατί τότε η αγάπη θα ήταν αγγαρεία και ψεύτικη. Ο άνθρωπος ελευθέρως και δυστυχώς γι' αυτόν, προτιμά αντί για την αγάπη, τα εγωπαθή και αυτοκαταστροφικά πάθη του. Και για να δικαιολογήσει τις αμαρτίες του, ουκ ολίγες φορές, τις φορτώνει στο... θέλημα του Θεού, παρερμηνεύοντας προκλητικά το Ευαγγέλιο!

Αντί λοιπόν ο άγγλος αρχιεπίσκοπος να αναρωτιέται που ήταν ο Θεός όταν τον χρειάζονταν τα θύματα, ας μάθει, ότι ο Θεός δεν είναι αστυνόμος για να παρεμβαίνει κάθε τρεις και λίγο σε ότι παρεμβατικό κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Μας έδωσε νου και γνώση ώστε άμα θέλουμε, να πράξουμε το καλό. Και μπορούμε να το πράξουμε. Έλα που δεν θέλουμε όμως! Ωστόσο μας βλέπει και γνωρίζει το τι πράττουμε. Και στην ώρα που ο ίδιος (και μόνον αυτός) γνωρίζει, θα αποδώσει τη δικαιοσύνη Του.

Με την αφέλεια (;) του άγγλου αρχιεπ. μπορώ κι εγώ να αναρωτηθώ τότε, που ήταν ο Θεός όταν οι άγγλοι καταδυνάστευαν άλλους λαούς και σκότωναν όσους μάχονταν για την ελευθερία τους... Δυστυχώς δεν παρασύρθηκε απλά από επικοινωνιακή τακτική, αλλά εκφράζει τον αλλοιωμένο δυτικό χριστιανισμό, μιας και δεν εναντιώνεται σε κλιμάκωση αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του ISIS, όπου στους βομβαρδισμούς πάντα υπάρχουν και πολλοί αθώοι... Μόνο που ο «ὄφθαλμός ἀντί ὀφθαλμοῦ» ανήκει στον ξεπερασμένο Μωσαϊκό Νόμο της Π.Δ. ο οποίος τελειοποιήθηκε από το Χριστό με την αγάπη στην Κ.Δ.! 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑ ΥΠΝΟ... ΕΛΑΦΡΥ!

Μετά το επεισοδιακό Σ/Κ που μόλις μας πέρασε, σίγουρα δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχασαν τον ύπνο τους. Είτε οι παναθηναϊκάκηδες για τα επεισόδια που έκαναν και θα κάψουν την ομαδούλα τους, είτε οι νεοδημοκράτες που ούτε καν για να διοργανώσουν τις εσωκομματικές τους εκλογές δεν είναι ικανοί, είτε όσοι δεν φροντίζουν καλά τα σκεπάσματά τους. Για τους τελευταίους, το παρακάτω απόκομμα από τη BENTέΤΑ No 391 (2/11/1972) δίνει κατάλληλες συμβουλές για τη φροντίδα των σκεπασμάτων. Και πριν πει κανείς ότι οι συμβουλές είναι για πλύσιμο στο χέρι, ας έχει το νου του ότι υπάρχουν αρκετά βαριές κουβέρτες που ενδεχομένως δεν τις αντέχει ένα σχετικώς μικρό πλυντήριο με χωρητικότητα 3 κιλών, ενίοτε και 5 κιλών! Αυτά και... όνειρα γλυκά! 


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (22/11/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ

Μας λέει ο Ιησούς στη σημερινή περικοπή:

εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας· ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ. (Λουκ. 12, 15)

Και είπε προς αυτούς: «Προσέχετε και φυλάγεστε από κάθε πλεονεξία, γιατί, όταν έχει κάποιος περίσσια, η ζωή του δεν προέρχεται από τα υπάρχοντά του».
Να προσέχουμε και να φυλαγόμαστε από κάθε πλεονεξία. Είτε μικρή, είτε μεγάλη. Είναι ένα πάθος που μας φέρνει την ακόρεστη επιθυμία για συσσώρευση ολοένα περισσότερων υλικών αγαθών. Παύουμε να ζούμε με τα αναγκαία και όσα και να αποκτούμε δεν μας είναι αρκετά. Μας παρασέρνει μακριά από την ψυχική μας υπόσταση, υπερτονίζοντας τις ανάγκες της φθαρτής μας σάρκας και στο τέλος μας οδηγεί στην ειδωλολατρεία αφού υπερτιμούμε την ύλη. 
Στην εποχή μας, όπου επικρατεί ο υλισμός, νομίζουμε ότι η ανθρώπινη ζωή και η ευτυχία εξαρτώνται από την περίσσια των αγαθών, από τα πλεονάζοντα πλούτη και την αφθονία της ύλης. Αυτό είναι λάθος, βλέποντας ουκ ολίγους πλούσιους να ζουν δυστυχισμένοι ή φτωχούς να ευτυχούν παρότι διάγουν μια ολιγαρκή διαβίωση. Η ζωή είναι ένα ανώτερο δώρο από το Θεό και η πραγματική της αξία δεν έχει καμία σχέση με τον υλικό πλούτο. Ο πλούτος, όταν προέρχεται από τη δουλειά και την προκοπή, αλλά και από τύχη, είναι ευλογία μόνο αν χρησιμοποιηθεί προς την ευεργεσία και την ανακούφιση του συνανθρώπου μας. Δεν πρέπει να γίνεται ούτε αυτοσκοπός, ούτε ιδανικό.
  
Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή εδώ και εδώ. 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

ΜΕ ΤΙ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙΣ;

Όταν πέφτει το μάτι μου σε δημοσκοπήσεις και λοιπά στατιστικά νούμερα, τότε δεν αντιστέκομαι στον πειρασμό να διαβάσω το τι λένε τα... «νούμερα»! Το παραπάνω γράφημα, προέρχεται από το ΒΗΜαgazino (1/11/2015) και μας λέει τις απαντήσεις των Ελλήνων στην ερώτηση «Τι χρειάζεται για να προοδεύσει κάποιος στη ζωή». Πριν ασχοληθώ με αυτό, σκέφτηκα τι θα απαντούσα σ' αυτό το ερώτημα. Μόνος μου, χωρίς το alter ego μου, το οποίο έχει ρεπό σήμερα... Σκέψου κι εσύ φίλε αναγνώστη/-στρια. Ίσως να συμπίπτουν οι απαντήσεις μας, ίσως όχι, ίσως κάτι ανάμεσα! Κι εξηγούμε:

Βλέποντας τι απάντησαν, αυτοί που απάντησαν, τρεις είναι ουσιαστικώς οι απαντήσεις: 63 υπέρ της τύχης, 3 υπέρ της δωροδοκίας και 52 υπέρ της αφέλειας! Δηλαδή: Για να προοδεύσεις, 19 λένε άμεσα, χρειάζεσαι την τύχη. Έμμεσα, 4 λένε ότι πρέπει να είσαι άντρας. (Παρότι οι ωραίες γυναίκες κατ' εμέ, κάνουν καριέρα κι ας μην έχουν σπουδάσει τίποτα).  Μα το να είσαι άντρας ή γυναίκα είναι θέμα τύχης, και όχι επιλογής. 19 λένε πως πρέπει να είσαι από εύπορη οικογένεια για να προοδεύσεις. Αλλά είναι θέμα τύχης το αν θα γεννηθείς σε πλούσια ή φτωχή οικογένεια, ή αν η οικογένειά σου πλουτίσει κάποια στιγμή ξαφνικά. 21 λένε ότι χρειάζεσαι γνωριμίες. Ε, και για να έχεις τις γνωριμίες ή τους ενδιάμεσους γνωστούς, χρειάζεται και τύχη!

Από την άλλη, 31 μας λένε ότι για να προοδεύσεις χρειάζεσαι καλή εκπαίδευση. Αν είναι για το εξωτερικό ναι, αλλά για την Ελλάδα όχι! Πόσοι και πόσοι με πτυχία, μεταπτυχιακά και γλώσσες είναι άνεργοι... Εκτός κι αν η πρόοδος δεν έχει σχέση με τα οικονομικά! 21 λένε κάτι που παλαιότερα ίσχυε αλλά πλέον έπαψε..., τη σκληρή δουλειά. Τώρα άμα έχεις δουλειά αφενός και αφετέρου απολύονται χαλαρά άνθρωποι παρά τη σκληρή δουλειά που κάνουν... Οπότε όσοι απάντησαν τα δύο τελευταία, επιεικώς είναι αφελής, για να μην πω άσχετοι!

Αλλά αυτό που με προβλημάτισε και ομολογώ δεν έχω πειστική εξήγηση, είναι το μικρό νούμερο που απάντησε τη δωροδοκία. Μόλις 7 απήντησαν μια διαδεδομένη τακτική σε πολλούς τομείς στην Ελλάδα. Το φακελάκι πάει σύννεφο, και ούτε κρίση δεν καταλαβαίνει. Εδώ, ο Έλληνας δωροδοκεί θεούς και δαίμονες από την αρχαιότητα. Κι όμως φαίνεται ότι δεν το ομολογεί στη δημοσκόπηση, ενώ στις παρέες του καμαρώνει που τα 'σκασε και έκανε τη δουλειά του! Μάλλον δεν το λέει λόγῳ ενοχής...(;)

Και μετά τον προβληματισμό με το παραπάνω γράφημα, δεν έχω παρά να απαντήσω στο ερώτημα της δημοσκόπησης. Αγάπη! Ναι, αν δεν αγαπάς, όσα λεφτά και να έχεις, θα σε πνίγει ο εγωισμός και η ανασφάλεια και πολλά άλλα. Θα μου πεις ότι αυτό προφανώς δεν θα το είχε ως επιλογή η δημοσκόπηση. Τότε, η δημοσκόπηση συνδέοντας μόνο την πρόοδο με τα οικονομικά, είναι ανεπαρκής κατ' εμέ. Εν κατακλείδι, καλή πρόοδο σε... ανάλογες δημοσκοπήσεις!

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗ ΜΑΜΑΣ: ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ!

Τι σόι συνταγή «της μαμάς» είναι αυτή θα μου πεις; Άλλο το σπιτικό φαγητό και άλλο τα χάμπουργκερς που φτιάχνονται στα ταχυφαγεία (ή φαστ φουντ για τους αμερικανόπληκτους), ποιός ξέρει με τι υλικά κακής ποιότητος..! Κι όμως, πριν 44 χρόνια που δημοσιεύτηκε η παρακάτω συνταγή στην BENΤέTΑ Νo 341 (18/11/1971), δεν ήταν τόσο διαδεδοδένα όπως σήμερα τα ταχυφαγεία και τις ξενόφερτες συνταγές τις έφτιαχναν προφανώς στο σπίτι. Για όσους σας αρέσουν τα σπιτικά χάμπουργκερ, τα οποία πιθανότατα θα είναι πιο νόστιμα από τα ετοιματζίδικα, ρίξτε μια ματιά στην παρακάτω συνταγή. Οι υπόλοιποι... μάλλον θα τα παραγγείλετε απ' έξω!   


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (15/11/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ

Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· (Λουκ. 10, 27)

Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: «Να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη την ισχύ σου και με όλη τη διάνοιά σου, και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου».
Ο νομικός γνωρίζει την απάντηση στην ερώτηση, που ο ίδιος έκανε στον Ιησού, για το τι πρέπει να κάνει κανείς για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και την λέει σωστά. Να αγαπήσουμε το Θεό. Όχι να τον φοβόμαστε επειδή θα μας αποδώσει δικαιοσύνη με βάσει τα πεπραγμένα μας... Αυτή η αγάπη δεν είναι γενική και αόριστη. Πηγάζει από την καρδιά, η οποία είναι η κεντρική εστία που εκπέμπει τις ακτίνες της ηθικής μας ζωής. Πρέπει να αγαπάμε το Θεό ως το τέλειο αγαθό ον, ώστε η αγάπη να καταλαμβάνει ολόκληρη την ψυχή μας, αποβλέποντας προς αυτόν. Αυτήν την αγάπη οφείλουμε να την εκδηλώνουμε με όλη μας την ενέργεια και όλη μας την πνευματική δύναμη. Μία αγάπη εγκάρδια, ειλικρινής με πλήρη αφοσίωση. Αυτήν την ολοκληρωτική για την ανθρώπινη ύπαρξη, αγάπη ζητάει ο Θεός ως ανταπόδοση της δικής του αγάπης προς τον άνθρωπο. Όχι να μένουμε βέβαια στα λόγια, αλλά να την εκδηλώνουμε στις πράξεις μας, στην καθημερινότητά μας. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.    

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

BLOGGOΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΗΣ!

- Τι γράφεις εκεί;
- Προσπαθώ να γράψω ανάρτηση, αλλά όπως πάντα δεν έχω ιδιαίτερη έμπνευση...
- Δεν χρειάζεται!
- Ωχ!
- Γιατί ωχ;
- Διότι alter ego, όταν σε βλέπω ορεξάτο, κάτι περίεργο θα ακούσω!
- Μμμμ... κρυάδες! Λοιπόν, αύριο είναι ημέρα απεργίας οπότε και εσύ δεν χρειάζεται να βάλεις ανάρτηση! Θα απεργήσεις!
- Μωρέ, μπράβο! Μόνος σου το σκέφτηκες;
- Ρourquoi? Οι bloggers δεν απεργούν; 
- Τώρα που το λες... όχι! 
- Κακώς! Από αύριο οφείλουν να απεργήσουν και οι bloggers! Μόνο οι επαγγελματίες απεργοί θα απεργούν; 
- Επαγγελματίες; 
- Βεβαίως. Αυτοί που εξαγγέλλουν τις μονοήμερες απεργίες δεν το κάνουν αυθόρμητα. Δουλειά τους είναι ανά τακτά διαστήματα να διοργανώνουν απεργίες, ώστε να δείχνουν ότι τάχα αντιστέκονται!
- Ναι, ε; 
- Εμ, όλοι αυτοί της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, του ΠΑΜΕ και όλων αυτών, θαρρείς ότι είναι άνεργοι και πεινάνε;
- Τώρα που το λες...
- Λοιπόν, από αύριο να απεργήσεις και εσύ. Δεν χρειάζεται να ξενυχτάς για να κάνεις ανάρτηση! 
- Ομολογώ, alter ego, ότι δεν είναι κακή η δικαιολογία αλλά...
- Δεν έχει αλλά! Όταν ακούς για απεργία, σημαίνει μέρα ξεκούρασης! 
- Κοίτα να δεις που θα με πείσεις! Αλλά...
- Τώρα η σειρά μου να πω ωχ! Για ν' ακούσω.
- Κατ' αρχάς αύριο δεν είναι μέρα απεργίας!
- Τι λες καλέ; Δεν άκουσες ειδήσεις; 
- Άκου που σου λέω. Δε μου λες, οι καφετέριες θα είναι κλειστές λόγῳ της απεργίας; 
- Όχι.
- Τα περίπτερα; 
- Ούτε.
- Τα super market; 
- Όχι.
- Οι πελάτες θα απεργήσουν; 
- Οι πελάτες; Τι εννοείς; 
- Απλό είναι. Αν δεν ψωνίσει κανείς τίποτα, τότε δεν θα υπάρχει ΦΠΑ για να εισπράξει το κράτος! Να συνεχίσω; 
- Άσε κατάλαβα. Επειδή κάμποσοι είναι απεργοσπάστες, εσύ πρέπει να το ξενυχτήσεις πάνω στο πληκτρολόγιο;
- Τουναντίον! Εσένα περίμενα για να μου 'ρθει η έμπνευση! Και επειδή το blog ουδεμία σχέση έχει με τις εθιμοτυπικές οργανωμένες απεργίες, θα σφιχτούμε και κάτι θα σκεφτούμε! Ομού!
- Ωχ!
- Πάλι ωχ; 
- Αυτό που κάνεις είναι παραβίαση των εργασιακών μου δικαιωμάτων! Θα διαμαρτυρηθώ στον ΟΗΕ, τη Διεθνή Αμνηστία, την UNESCO, την UEFA, το ΔΝΤ...
- Να διαμαρτυρηθείς! 
- Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, ανήθικο, πρωτάκουστο! 
- Συνέχισε να διαμαρτύρεσαι! Αλλά πιο αργά, γιατί στο μεταξύ γράφω!
- Τι γράφεις; 
- Τα όσα μου αραδιάζεις τόσην ώρα! 
- Ε;;;
- Εμ, με το που σε είδα, δεν θα άφηνα την ευκαιρία να πάει ανεκμετάλλευτη! Και να ήθελα να... bloggoαπεργήσω, δεν γίνεται! Με σένα alter ego, θα μείνω μόνιμος bloggoαπεργοσπάστης!
- Ρε άει <μπιπ>, <μπιπ>! 
- Λέγε, μη σταματάς!

Τα υπόλοιπα δεν τα παραθέτω για... ευνόητους λόγους!

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

«Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»

Ο χειμώνας μπαίνει σιγά σιγά, παρότι κάνει αυτές τις μέρες καλοσύνες, και δημιουργεί προβλήματα ομορφιάς. Όχι βέβαια στους άντρες, αλλά στο ωραίο φύλο! Θα μου πεις, υπάρχει εποχή που να μην επηρεάζει λίγο - πολύ τη γυναικεία ομορφιά; Ας μην την ανοίξω καλύτερα αυτήν την συζήτηση... 
Περί της γυναικείας χειμερινής εμφανίσεως μας μιλάει το παρακάτω απόκομμα από την ΒΕΝΤέTA Nο 183 (07/11/1968), και δίνει μερικές πρακτικές συμβουλές στις γυναίκες για όταν κυκλοφορούν έξω. Για το μέσα κάποια άλλη στιγμή θα βάλω κάτι σχετικό.


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (8/11/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ (ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ)

Ακούμε να λέει ο Ιησού στη σημερινή περικοπή:

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. (Λουκ. 8, 46)

Ο Ιησούς όμως είπε: «Με άγγιξε κάποιος, γιατί εγώ κατάλαβα ότι δύναμη έχει εξέλθει από εμένα».
Μέσα στο πλήθος μια αιμοροούσα γυναίκα, άγγιξε τον Ιησού και σταμάτησε η ροή του αίματός της. Ο Ιησούς το κατάλαβε. Παρότι περιτριγυρισμένος από το πλήθος, τα αγγίγματα θα ήταν πολλά, Εκείνος ένιωσε ένα διαφορετικό άγγιγμα. Ένα άγγισμα που μετέδιδε βαθιά πίστη. Και ρώτησε όχι βέβαια από περιέργεια, ούτε ασφαλώς παραπονούμενος. Η θεία χάρις εξάλλου είναι ανεξάντλητη και ήρθε στη γη με σκοπό να τη μεταδώσει σε όλους τους δεκτικούς ανθρώπους. Ρώτησε για να φανεί η πιστή γυναίκα. Η γυναίκα που κατάλαβε ότι δεν είχε μπροστά της έναν προφήτη, μιας και κανείς εκ των προφητών του Θεού, είχε τέτοια δύναμη που να εξέρχεται με ένα άγγιγμα. Η γυναίκα που διαισθάνθηκε πως ενώπιόν της ήταν κάτι περισσότερο, κάτι υπερφυσικό. Πολλοί που τον άγγιξαν, τον πλησίασαν από περιέργεια να τον δουν και από διάθεση να τον ακούσουν, όχι όμως από πίστη. Η βεβαιότητα της αιμορροούσας έδειχνε τη βαθιά της πίστη. Έψαξε την ίαση και την βρήκε. Ο Ιησούς το ήξερε και αυτήν προέβαλε για να μας δείξει τι χρειάζεται για να αντλήσουμε κι εμείς θεία χάρη: την πίστη.

Άλλο σχόλιο για τη σημερινή περικοπή, εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ...

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε... Και αυτή είναι η τελευταία μου ανάρτηση, μιας και το blog της Αποκαλύψεως του 999 κλείνει! 
- Κλείνει; Επιτέλους!
- Τι επιτέλους, ρε alter ego; Που δεν προλαβαίνω να ξεκινήσω το γράψιμο μιας ανάρτησης και τσουπ, πετάγεσαι και μου χαλάς τον οίστρο! 
- Εδώ βγάζεις είδηση και δεν θα το πανηγυρίσω; 
- Τι να πανηγυρίσεις; 
- Που κλείνει το blog! 
- Γιατί παρακαλώ; 
- Το ρωτάς εσύ; Πρώτον θα πάψεις να παιδεύεσαι να ψάχνεις θέμα για ανάρτηση! Τόσο διάβασμα, φωτογραφήσεις, photoshop κλπ, μας τώγανε πολύτιμο χρόνο! Δεύτερον, θα πάψεις να απαντάς στα σχόλια και δεν θα επισκέπτεσαι άλλα blogs! Δηλαδή εξοικονόμηση ακόμη περισσότερου πολύτιμου χρόνου! Τρίτον, επιτέλους ξεκούραση! 
- Τώρα που το λες δεν είναι κακό... αλλά...
- Τι αλλά; 
- Αλλά... κύριε alter ego προτρέχεις! 
- Τι εννοείς; 
- Πρώτον και κύριον. Σήμερα μεν το blog της Αποκαλύψεως του 999 κλείνει, αλλά δεν βάζει λουκέτο! 
- Δεν βάζει; 
- Τσου! Για κοίτα το ημερολόγιο κάτω δεξιά της οθόνης. Τι ημερομηνία γράφει; Σου θυμίζει τίποτα;;; ε;;;
- Αμάν! 06 / Νοεμβρίου! Το είχα ξεχάσει! 
- Βρε, κοτζάμ γενέθλια έχουμε και τα ξέχασες;;;; Σήμερα που κλείνουμε έναν ακόμη χρόνο εν πλῷ βρήκε να πάθει τσοκομπλόκο η μνήμη σου;;; Νομίζω ότι είναι σύμπτωμα αλτσχάιμερ, να το κοιτάξεις! 
- Εντάξει μωρέ, μου διέφυγε. Ένα απλό alter ego είμαι κι εγώ, όχι κομπιούτερ με 20 giga Ram σαν το PC που έφτιαξες! Που να τα θυμάμαι όλα...
- Ναι, αλλά την κακία σου την αμόλησες όμως... 
- Γιατί ψέμματα είπα; Δεν κουράζεσαι και δεν χαλάς πολύτιμο χρόνο; 
- Δεν αντιλέγω αλλά λησμόνησες τα θετικά του blog! 
- Μπα; Και ποιά είναι αυτά; 
- Πρώτον διαβάζω βιβλία, δεύτερον φωτογραφίζω ότι περίεργο βρω μπροστά μου, τρίτον δημιουργώ με το photoshop, τέταρτον δημοσιοποιώ σκέψεις μου, πέμπτον επικοινωνώ με ανθρώπους, και έκτον...
- Έχει και έκτο;  
- Και βέβαια έχει! Το βασικότερο! 
- Τι εννοείς;
- Εκτονώνομαι στο blog και όχι επάνω σου! Και λόγῳ της ημέρας στη χαρίζω! Αλλά άμα ξανακούσω καμιά εξυπνάδα για το blog, θα σε δώσω στον υπουργό παιδείας τον Φίλη να σε φάει για κολατσιό! 
- Αν είναι να με δώσεις στον χοντροΦίλη να με φάει, τότε σου υπόσχομαι ότι θα είμαι όλο φρονιμάδα και υπακοή!
- Άντε λοιπόν να συνεχίσω την τελευταία μου ανάρτηση για αυτόν τον χρόνο! 

Και μετά από τον παραπάνω διάλογο που διεξήχθη με την αξιωματική αντιπολίτευση του... εαυτού μου, δηλαδή το alter ego μου, δεν έχω παρά να πω ότι σήμερα το blog της Αποκαλύψεως του 999 κλείνει τον 5ο χρόνο του ταξιδεύοντας στην διαδικτυακή θάλασσα, και μπαίνει στον 6ο... Ένα ταξίδι που ίσως κλείσει στα 10 χρόνια, σαν το ταξίδι του Οδυσσέα, ίσως περισσότερα, ίσως λιγότερα, δεν είμαι βέβαια καφετζού για να το πω με... σιγουριά! Το μόνο σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται η πορεία... To be continue που λένε και οι Άγγλοι!

Επίσης, σήμερα έχω και τα δικά μου γενέθλια, οπότε και συνεορτάζω με το blog! Μη με ρωτάτε τα πόσα κλείνω, αλλά ρωτήστε τα πόσα... ανοίγω! Ναι, ναι, σήμερα που είναι η πρώτη ημέρα της υπόλοιπης ζωής μου, αντί να μετράω σαν λογιστής τα πόσα χρόνια κλείνω, προτιμώ να κάνω το αντίστροφο. Να τα ανοίξω να... πάρουν αέρα, και να καλοσορίσω στην παρέα τα επόμενα έτη, όσα θα έρθουν...  

Εύχομαι στους τακτικούς ή μη αναγνώστες της Αποκαλύψεως του 999, υγεία, ευτυχία, επιτυχία, λιγότερο ΕΝΦΙΑ, έξοδο από την κρίση και ότι άλλο καλύτερο! Χρόνια πολλά σε εμάς, και σε σας ακόμη περισσότερα! Το παρακάτω τραγούδι, που σας το αφιερώνω, το γνωστό Wicked game του Chris Isaak, είναι από τα αγαπημένα μου.  Θα παίζει αυτόματα μέχρι την επόμενη ανάρτηση.


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ: ΓΛΥΚΙΣΜΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑ

Η σημερινή συνταγή έχει ένα γλυκό, το οποίο το βάζω, αφενός γιατί μου φαίνεται ιδιαίτερο, και αφετέρου λόγῳ της ημέρας που δημοσιεύτηκε! Από τη ΒΕΝΤΕΤΑ Νo 235 (6/11/1969) η συνταγή, η οποία μου θύμισε ότι στις 6/11 τελειώνει το blog... (περισσότερα στην επόμενη ανάρτηση, εκτάκτως την Παρασκευή 6/11 αντί για Πέμπτη που δημοσιεύω συνήθως). Ιδιαίτερο λοιπόν το γλυκό, λόγῳ των κάστανων, τα οποία τα έχω στο μυαλό μου ψημένα, από υπαίθριους καστανάδες (μια χειμερινή φιγούρα που έχει αρχίσει να εκλείπει στις μέρες μας...). Δεν ξέρω αν η συνταγή μπορεί να πετύχει αν αντικαταστήσουμε τα κάστανα με κάτι άλλο, αλλά αν αποφασίσω να κάνω κάποια γλυκιά παρασπονδία στη θερμιδοκατανάλωση, σίγουρα θα στραφώ προς τη συγκεκριμένη συνταγή! 


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (1/11/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΛΟΥΚΑ

 Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. (Λουκ. 16, 26)

«Και επιπλέον σε όλα αυτά, ανάμεσα σ’ εμάς και σ’ εσάς είναι στηριγμένο μεγάλο χάσμα, ώστε εκείνοι που θέλουν να διαβούν από εδώ προς εσάς να μη δύνανται να το κάνουν, μήτε από εκεί προς εμάς να διαπερνούν».
Ο Αβραάμ λέει στον πλούσιο που του ζήτησε να γυρίσει πίσω στον κόσμο των ζωντανών για να προειδοποιήσει τους αδελφούς του για την ύπαρξη της κόλασης (= τόπος τιμωρίας), πως αυτό δεν γίνεται. Ανάμεσα στον κόσμο των νεκρών και στον κόσμο των ζωντανών υπάρχει αδιάρρηκτο χάσμα ώστε κανείς δεν μπορεί να το διαπεράσει. Ούτε οι ζωντανοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τους θανόντας, ούτε οι θανόντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ζωντανούς. (Τα περί φαντασμάτων και περί ενδιάμεσων μέντουμ, είτε είναι δαιμονολογίες είτε κομπογιαννιτισμοί, ουδεμία σχέση έχουν με το χριστιανισμό). 
Αυτό το ανυπέρβλητο εμπόδιο, δεν εμποδίζει βέβαια την επαφή μας με τον άυλο κόσμο, μιας και ο Θεός ανοίγει διαύλους επικοινωνίας, ασχέτως αν ο άνθρωπος λόγῳ εγωισμού δεν τους βλέπει... 
Η κατάσταση της τιμωρίας των αμαρτωλών νεκρών δεν αλλάζει. Είναι αργά για οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασής τους ή οποιαδήποτε ανακούφισής τους. Ούτε οι άγιοι από τον παράδεισο μπορούν να τους επισκεφτούν. Ευτυχώς όμως, στην παρούσα επίγεια ζωή δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ ανθρώπων και της θείας χάριτος. Όλοι μπορούμε να αλλάξουμε την αμαρτωλή κατάστασή μας και να μεταπηδήσουμε στην οδό που μας έδειξε ο Κύριος. Μόνο έτσι δεν θα βρεθούμε στην κατάσταση του φόβου και της απελπισίας. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ '40

Εθνική επέτειος του ΟΧΙ σήμερα και αν μη τι άλλο τα επετειακά αφιερώματα είναι γεμάτα από τα στρατιωτικά κατορθώματα των Ελλήνων στρατιωτών. Στον πόλεμο κυριαρχεί βεβαίως το αντρικό φύλο μιας και οι άρρενες είναι που στρατεύονται. Από τη BΕNTέTΑ Nο 285 (22/10/1970) το παρακάτω άρθρο που μιλά για τις γυναίκες του '40, οι οποίες είχαν τη δική τους ιδιαίτερη συμβολή και συμμετοχή σε εκείνη την χρονική στιγμή. Η επιτυχία του μετώπου εξάλλου, δεν θα μπορούσε να συντελεστεί αν δεν υπήρχαν στερεά «μετόπισθεν» αφενός και αφετέρου μην ξεχνάμε ότι ουκ ολίγες γυναίκες είχαν ενεργό δράση, συμμετέχοντας στην αντίσταση κατά των κατακτητών.


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ (Κώστας Καπνίσης)

Μιας και μεθαύριο θα γιορτάσουμε την επέτειο του ΟΧΙ και του έπους που έγραψε ο στρατός μας το 1940 εναντίον των ιταλών, είναι ευκαιρία να βάλω ένα σπάνιο βινύλιο, το οποίο δυστυχώς ουδέποτε κυκλοφόρησε σε CD. Η ταινία «Οι γενναίοι του βορρά» (1970) αναφέρεται στην αντίσταση των Ελλήνων εναντίον των βούλγαρων κομιτατζήδων στη Μακεδονία. Η μουσική της ταινίας είναι του Κώστα Καπνίση, και πραγματικά είναι ένα «διαμαντάκι» που ξεχωρίζει. Μάλιστα, βασικά θέματα της μουσικής, ο συνθέτης τα έχει χρησιμοποιήσει και σε μεταγενέστερες ταινίες. Ο ήχος είναι αρκετά ικανοποιητικός, με λίγα σκρατσάκια, ενώ δεν υπάρχουν ονόματα για τα κομμάτια, οπότε και λείπει το tracklist. Κατεβάστε το!
password: 999

Στο παρακάτω βίντεο, είχα χρησιμοποιήσει ένα εκ των βασικών μουσικών θεμάτων


Καλή ακρόαση

Χρόνια πολλά σε Δημήτριους/Δήμητρες
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (25/10/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ

 Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. (Λουκ. 8, 28)

Όταν είδε λοιπόν τον Ιησού, έκραξε δυνατά και έπεσε μπροστά του και είπε με φωνή μεγάλη: «Τι σχέση έχουμε εγώ κι εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού του ύψιστου; Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις».
Μπροστά στη θέα του Ιησού, ο δαιμονισμένος, πέφτει μπροστά Του, αλλά δεν τον προσκυνά. Τα αλαζονικά δαιμόνια που τον έχουν καταλάβει, δεν θέλουν την ευεργεσία Του. Απευθύνονται όμως με μία φωνή στον Κύριο ομολογώντας αλήθειες που πολλοί άνθρωποι παραβλέπουν ή αγνοούν! Παρότι εχθρεύονται τον Ιησού, εντούτοις τον προσφωνούν Υιό του Θεού του υψίστου, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Ποιά είναι η σχέση τους; Εκείνος ύψιστος Θεός, ενώ τα δαιμόνια πολύ κατώτερα όντα. Εκείνος είναι δυνατός και πανίσχυρος απέναντί τους. Εκείνος είναι Θεός της αγάπης και της αγιότητας ενώ εκείνα της αλαζονείας και του σκοταδιού. Γνωρίζουν ὀτι δεν μπορούν να τον βλάψουν και τρέμουν την οργή Του. Φοβούνται την τιμωρία τους και παρακαλούν να την αποφύγουν. Παρότι ξέρουν ότι τελικώς θα τιμωρηθούν, δεν Του ζητούν συγχώρεση ούτε σωτηρία. Πωρωμένα τα δαιμόνια στη μοναξιά του εγωισμού και στην απώλεια που επιφέρει η αμαρτία τρέμουν ενώπιόν Του. 
Μόνο η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, κρατά μακριά τα δαιμόνια και μας δίνει την προοπτική της πλήρους αγιότητας, στην ουράνια βασιλεία. Εμείς αντί να Τον παρακαλούμε να μη μας τιμωρεί, μπορούμε να του ζητήσουμε ειλικρινή μετάνοια, αρκεί να τη νιώθουμε. Γιατί η σχέση μας με το Θεό μπορεί να σφυρηλατηθεί με την αγάπη, αντίθετα από την αλαζονεία των δαιμόνων.  

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΚΑΡΤΟ... ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!


- Πω, πω, τι διαβάζεις στο περιοδικό; 
- Καλώς το alter ego! Γράφει για τη χρήση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών που θέλει να μας επιβάλλει η κυβέρνηση.
- Ναι, ε; Δεν σε κόβω να είσαι υπέρ του πλαστικού χρήματος.
- Όχι βέβαια! 
- Μα η χρήση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών θα περιορίσει κατά πολύ όσους δεν κόβουν απόδειξη και κλέβουν το κράτος!
- Τι λες βρε παιδί μου! Σοβαρά; 
- Βεβαίως! Γι' αυτό και κατακλίζουν τα ΜΜΕ διαφημίσεις με μηχανάκια POS που δέχονται κάρτες.
- Αυτά είναι για επαγγελματίες; 
- Εννοείται! Γιατί ρωτάς; 
- Γιατί θα έπρεπε να κουβαλάμε όλοι από ένα τέτοιο μαραφέτι!
- Δεν σε πιάνω!
- Δώσε βάση, alter ego. Άμα δώσω ένα κέρμα δίευρο σ' ένα ζητιάνο για ν' αγοράσει μια τυρόπιτα να φάει, σημαίνει ότι επειδή δεν μου έδωσε απόδειξη, ζημιώθηκε το κράτος; 
- Εεε... 
- Έξινος! Κανονικά θα πρέπει να μου δώσει απόδειξη! Αν εγώ δεν κρατάω μαζί μου χρήματα και έχω μόνο την χρεωστική κάρτα, δεν θα πρέπει να έχει μαζί του μηχανάκι για να του δώσω τα 2 ευρώ στο λογαριασμό του στην τράπεζα; 
- Αυτό δεν το είχα σκεφτεί! Καλύτερα να μην του δώσεις!
- Αμ, το άλλο; 
- Έχει και άλλο; 
- Την παραμονή των Χριστουγέννων σου χτυπάνε κάποια παιδάκια την πόρτα να σου πούν τα κάλαντα και δεν έχεις χρήματα. Πως θα τους δώσεις αν δεν έχουν μαζί τους μηχανάκι για κάρτες; 
- Να τους πεις ότι μας τα 'παν άλλοι και να τα διώξεις! Μα πας και βρίσκεις κάτι εξεζητημένα παραδείγματα...
- Να σου πω και ένα λιγότερο εξεζητημένο;
- Για πες να δούμε! 
- Πας στη λαϊκή και έχεις ξεχάσει να έχεις την κάρτα μαζί σου. Εντάξει; 
- Εντάξει.
- Θες να αγοράσεις ένα ματσάκι μαϊντανό που κοστίζει 30 λεπτά. Δίνεις στο μανάβη 50 λεπτά αλλά αυτός δεν έχει να σου δώσει 20λεπτο και σου λέει: «Κύριος, δώσε μου το μηχανάκι σου να δώσω τα ρέστα με την κάρτα μου!» Για πες μου εξυπνάκια μου, δεν θα πρέπει να έχω και εγώ δικό μου μηχανάκι για κάρτες; 
- Ε; 
- Τι ε; Αν γενικευτεί η χρήση των καρτών, όλοι μας θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανάκι για κάρτες, σε περίπτωση που πάρουμε χρήματα! Φαντάσου να θέλει να σου δανείσει ένα μικροποσόν κάποιος φίλος σου. Πως θα σου τα δώσει τα λεφτά αν δεν έχεις μηχανάκι να βάλεις την κάρτα του; 
- Αυτό δεν το είχα σκεφτεί! 
- Και άσε και το χειρότερο...
- Υπάρχει και χειρότερο;
- Εννοείται! Τα μηχανάκια χρειάζονται ίντερνετ για να συνδεθούν με την τράπεζα! Που σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να πληρώνουμε κινητό ίντερνετ για το μηχανάκι μας! Μομπάιλ που λένε! Για να μην πω για τους επιτήδειους χακεράδες...
- Αμάν! Θα έχει και χακεράδες; 
- Εμ, γίνεται τεχνολογία χωρίς τους αντίστοιχους κομπιναδόρους; Στην Ελλάδα είμαστε! Άσε που θα φοβάσαι να μην τη χάσεις την κάρτα...
- Έτσι όπως μου τα λες, με τα μηχανάκια και τις κάρτες θα γίνουμε μπάχαλο!
- Και τώρα τι είμαστε; Μπάχαλο δεν είμαστε; Οπότε όχι μόνο μια απ' τα ίδια, alter ego!
- Αλλά; 
- Και χειρότερα!

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Η ΚΕΡΑΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΤΗΣ... ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΟΥ!

Δυστυχώς η τεχνολογία ήρθε και στη γειτονιά μου. Ορθότερα, τα κακό και επιβλαβές της πρόσωπο! Προχθές λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι πολύ κοντά στο σπίτι μου, στην οδό Δεμερτζή (Κερατσίνι), έχει εγκατασταθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας. Κεκαλυμμένη βεβαίως. Απ' ότι μου είπαν, είναι της Wind. Όποιας εταιρείας και να 'ναι, ζημιά στην υγεία των κατοίκων κάνει και μάλιστα σοβαρή. Δεν ξέρω αν εγκαταστάθηκε νόμιμα, εξάλλου το νόμιμο κατάντησε να μην είναι ταυτοχρόνως και ηθικό! Αυτό που ξέρω είναι, ότι πρέπει να πάρει πόδι, άμεσα. 

Το παραπάνω έντυπο το δανείστηκα από την κυρία που μάζευε υπογραφές για να το θέσει στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο φέρει και αριθμό πρωτοκόλλου. Το αναρτώ, για να δημοσιοποιηθεί λίγο περισσότερο, (όχι ότι το παρόν blog έχει μεγάλη επισκεψιμότητα), ώστε να μην νομίζουν οι αναίσθητοι που την έβαλαν, ότι κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Δυστυχώς, δεν κατόρθωσα να φωτογραφήσω την κεραία, αλλά κάπως φαίνεται στην ασπρόμαυρη φωτογραφία. Ο ναός που διακρίνεται, για όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή, είναι η Αγία Βαρβάρα. 

Ελπίζω ότι ο δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας θα ευαισθητοποιηθεί και θα πράξει τα δέοντα προς απομάκρυνση της κεραίας. Πάντως, καλό θα ήταν να ξέρουμε ότι η τεχνολογία όσο καλή και να είναι, δεν πρέπει να απειλεί την υγεία κανενός. Χωρίς κινητό ζούμε, χωρίς υγεία... όχι! Αν και μεταξύ μας, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν τέτοιο εθισμό με το κινητό τους που δεν θά είχαν αντίρρηση να κάνουν εκπτώσεις στην υγεία των άλλων!

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (18/10/2015) ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ

Λέει ο Ιησούς στη σημερινή περικοπή:

Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. (Λουκ. 10, 21)

Αυτήν την ώρα ο Ιησούς αγαλλίασε στα βάθη της ψυχής του και είπε: «Ομολογώ τη δόξα σου, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί απέκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια. Ναι, Πατέρα, γιατί έτσι ευαρεστήθηκες.
Μια στιγμή που δεν την συναντάμε συχνά, είναι όταν ο Ιησούς νιώθει χαρά. Και σ' αυτήν την κατάσταση, μας λέει κάτι το οποίο μοιάζει παράδοξο. Ότι ο παντοδύναμος Θεός, ο κυρίαρχος των πάντων σε ουρανό και γη, απέκρυψε την αλήθεια και τα μυστήρια από σοφούς και τα αποκάλυψε σε νήπια! Βέβαια, όχι από όλους τους σοφούς, αλλά ως επί το πλείστον στους περισσότερους. Και αυτό διότι αφενός τα θεία μυστήρια υπερβαίνουν την ανθρώπινη λογική και αφετέρου πολλοί σοφοί δεν μπορούν να δουν πέραν της λογικής τους, δεν μπορούν να αφουγκραστούν με την καρδιά τους, το υπέρλογο του Θεού. Η ανθρώπινη λογική είναι ένα ανθρώπινο εργαλείο, το οποίο χρησιμεύει στο να κατανοούμε τον φυσικό μας κόσμο καλύτερα, όχι όμως για κάτι που βρίσκεται πάνω από αυτόν. Ατελές εργαλείο, μιας και ο άνθρωπος είναι σχετικός και ατελής. Επίσης, ο εγκλωβισμός στην λογική, πολλές φορές οδήγησε στην εξιδανίκευση της ανθρώπινης λογικής και στον εγωισμό. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν μπόρεσε να γνωρίσει το Θεό με την (ανθρώπινη) σοφία. 
Εν προκειμένῳ, αντί των σοφών, ο Θεός αποκάλυψε σε νήπια την αλήθεια του. Βέβαια, δεν εννοεί τους ανόητους, αλλά όσους δεν έχουν μέσα τους κακία όπως τα νήπια. Όπως οι μαθητές του Κυρίου, που ήταν απλοί αγράμματοι άνθρωποι, εν αντιθέσει με τους Φαρισαίους που κατά το λαϊκό φρόνημα, ήταν οι σοφοί και σπουδαγμένοι της εποχής. Ο Θεός δίνει τη θεία χάρη όπως εκείνος επιθυμεί, πάντα με σοφία, καλοσύνη και δικαιοσύνη.   
 
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΔΕΙΑ ΜΑΘΗΣΕΩΣ...

 οὐδ ̓ αὖ οἱ ἀμαθεῖς φιλοσοφοῦσιν οὐδ ̓  ἐπιθυμοῦσι σοφοὶ γενέσθαι·
αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστι χαλεπὸν ἀμαθία, τὸ μὴ ὄντα καλὸν κἀγαθὸν μηδὲ φρόνιμον δοκεῖν αὑτῷ εἶναι ἱκανόν.
οὔκουν ἐπιθυμεῖ ὁ μὴ οἰόμενος ἐνδεὴς εἶναι οὗ ἂν μὴ οἴηται ἐπιδεῖσθαι.
(Πλάτωνος, «Συμπόσιον» 204)

(Από την άλλη, ούτε οι αμαθείς φιλοσοφούν, ούτε επιθυμούν να γίνουν σοφοί. Διότι αυτό είναι το κακό της αμάθειας, καθώς νομίζουν για τον εαυτό τους, ότι είναι ικανοποιητικό το να μην καλοί, αγαθοί και φρόνιμοι. 
Εξάλλου, αυτός που δεν έχει συναίσθηση της ένδειάς του, δεν επιθυμεί εκείνο που δεν νομίζει ότι χρειάζεται.)

Αν δεν αισθάνεσαι καλά και πονάς, δεν θα ψάξεις να βρεις γιατρειά στο πρόβλημά σου; Εννοείται. Δεν θες να συνεχίσεις τη ζωή σου με τους πόνους που ενδεχομένως να επιδεινώσουν μια άσχημη κατάσταση με ολέθριες συνέπειες για την υγεία σου. Θα άφηνες ποτέ το σώμα σου άσιτο, βρώμικο και ατημέλητο; Αυτονόητη και εδώ η απάντηση. Για το πνεύμα σου; Αν ήσουν αμαθής και δεν καταλάβαινες ότι συμβαίνει γύρω σου, θα καθόσουν να σε πιάνει κορόιδο ο κάθε επιτήδειος; Εδώ η αυτονόητη απάντηση εύκολα εκστομίται αλλά δυσκόλως πράττεται!

Τα παραπάνω λόγια της Διοτίμας στο Σωκράτη είναι διαπιστώσεις που παραμένουν πάντα εύστοχες, όσο και επίκαιρες. Οι αμαθείς, συνηθίζουν την αμάθειά τους, και αντί να τη νιώσουν ως ελάττωμα που πρέπει να διορθώσουν, (μιας και διορθώνεται) την αφήνουν να διέπει την αντίληψή και την κρίση τους με δυσάρεστα αποτελέσματα. Είναι δύσκολο το να παραδεχτούν ότι υστερούν σε αντίληψη και γνώσεις που θα τους κάνουν να προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους, να αποφεύγουν κακοτοπιές και να οικοδομούν με περισσότερη ασφάλεια τη ζωή τους. Νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, έχουν άποψη επί παντός επιστητού και εμμένουν σε αυτή και όταν αποτυγχάνουν τους φταίει η τύχη...

Το απόσπασμα δεν το έβαλα για να δείξω (ακόμη μια φορά) το βάθος της σοφίας των αρχαίων μας προγόνων. Αλλά για να τονίσω την πνευματική ένδεια που μας ταλανίζει, σαν «ευρωπαίοι» που θέλουμε να αποκαλούμαστε. Ενώ έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, την αναλώνουμε είτε με ρητά / εξυπνάδες ή παιχνίδια στο facebook και καθόλου στο διάβασμα. Αντί να διαβάσουμε κανένα βιβλίο, αντί να φιλοσοφήσουμε περπατώντας στα χνάρια των φιλοσόφων, μάθαμε να συμβιώνουμε με την ένδεια σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο δεν μας ενοχλεί, αλλά ούτε την αντιλαμβανόμαστε καν! 
Τετριμμένες σκέψεις, αλλά όσο πιο πολύ (ξανα)διαβάζω τους αρχαίους συγγραφείς, τόσο πολύ αντιλαμβάνομαι ότι τετριμμένη κατάντησε και η συνήθεια της ένδειας μας!  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το φθινόπωρο μπήκε, οι βροχές γίνονται συχνότερες, η μέρα ολοένα γίνεται μικρότερη, τα οικονομικά μέτρα «τρομοκρατούν» την ατμόσφαιρα και η καθημερινή ρουτίνα ξανάρχισε να μας φυλλοροεί τη διάθεση... Σε μια προσπάθεια να δοθεί μια νότα ευδιαθεσίας, το παρακάτω απόκομμα από τη ΒΕΝTέTA Νo 335 (7/10/1971) μας μιλά για τα χρώματα στο σπίτι, τα οποία διακρίνει σε ζεστά και κρύα, καθώς και το πως επιδρούν στην ψυχολογία μας. Θα μου πεις, είναι τώρα εποχές να ξαναβάψουμε τα δωμάτια; Δεν θα διαφωνήσω, γι' αυτό και τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να τα «γεμίσουμε» με χρώμα. Με κάποιο πίνακα ζωγραφικής, με ένα φυτό εσωτερικού χώρου, με το χρωματιστό τραπεζομάντηλο, και με άλλους πολλούς τρόπους. Μια προσπάθεια να απομακρύνουμε τη μουντή ακεφιά της φθινοπωρινής καθημερινότητας.
Βάλτε χρώμα στη ζωή σας, που έλεγε παλιότερα μια διαφήμιση! Τουλάχιστον κυριολεκτικώς...


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (11/10/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ

Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. (Λουκ. 8, 8)

Και άλλος έπεσε στη γη την αγαθή και, όταν φύτρωσε, έκανε καρπό εκατονταπλάσιο». Λέγοντας αυτά, φώναζε: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει ας ακούει».
Ο Ιησούς αναφέρεται στο σπόρο που όταν πέσει σε μαλακή και εύφορη γη, φυτρώνει και κάνει πολύ περισσότερους καρπούς απ' ότι ήταν ο ο σπόρος. Εννοώντας (όπως ο ίδιος διευκρινίζει στους μαθητές παρακάτω) ως σπόρο, το λόγο του Θεού, ο οποίος όταν τον δεχτούν καλοπροαίρετοι άνθρωποι με αγαθή καρδιά, τότε καρποφορούν αρετές και οδεύουν τον δρόμο προς την ουράνια βασιλεία. Και όχι απλώς μας το λέει, αλλά μας το φωνάζει! Για να δώσουμε την προσοχή μας, ώστε να βάλουμε σκοπό να γίνουμε κι εμείς γόνιμοι όπως η εύφορη γη. Να μην γίνει το κήρυγμά Του, μια παραβολή που ίσως μας ενθουσιάσει μόνο προσωρινά ή μια αδιάφορη παραίνεση. 
Αν θέλουμε να εμβαθύνουμε τον πνευματικό μας ορίζοντα, οφείλουμε τα αυτιά του πνεύματός μας να τα χρησιμοποιούμε για να ακούσουμε και να δεχτούμε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή το κήρυγμά Του, που θα μας αφυπνίσει και θα μας κάνει καλύτερους. Μην κωφεύουμε και αδιαφορούμε σ' αυτό που όντως θα μας βελτιώσει και θα μας απεγκλωβίσει από τη ματαιοδοξία του υλικού κόσμου. Είναι δική μας η απόφαση να γίνει το κήρυγμά Του, καρπερό.

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ!

Τσιγκούνης δεν γίνεσαι, γεννιέσαι! Όχι δεν θα υπήρχε γονίδιο που θα ευθύνονταν για την τσιγκουνιά. Να το απόκομμα από το ΒΗΜΑgazino (4/10/2015) που μας πληροφορεί ότι η τσιγκουνιά δεν είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου. Λογικά θα υπάρχει και κάποιο αντίστοιχο γονίδιο για την σπατάλη, μιας και δεν εξηγείται στην Ελλάδα από τη μια να λέμε ότι ο λαός πεινάει και δεν αντέχει άλλο τα μέτρα και από την άλλη να γεμίζουν οι ταβέρνες τα Σ/Κ...

Έτσι όπως το πάνε οι επιστήμονες με τα γονίδια, θα μας πείσουν πως ότι και να κάνουμε, δεν το κάνουμε γιατί το θέλουμε, αλλά γιατί έχουμε κάποιο γονίδιο το οποίο μας ωθεί να το κάνουμε! Και το να μαζεύεις κανένα φράγκο (εννοώ ευρώ) στο σεντούκι ή στο στρώμα αντί στις τράπεζες, για ώρα ανάγκης, που από ώρες ανάγκης βιώνουμε τακτικότατα με τα μέτρα, προφανώς οφείλεται σε γονίδιο και όχι στο ένστικτο αυτοεπιβίωσης! Και εκεί που νιώθεις ανασφαλής με την οικονομική πορεία του τόπου, τώρα νιώθεις και... γονιδιόπληκτος!

Τι θα συμβεί αν το γονίδιο μεταλαχθεί; Θα χαθούν οι οικονομίες που με κόπο μαζεύουμε; Ή θα γίνουμε χειρότεροι κι από τον περιβόητο Σκρουτζ (όχι τον Μακ Ντακ, θείο του Ντόναλντ, αλλά τον αυθεντικό του Κ. Ντίκενς); Όχι τίποτ' άλλο, αλλά τα Χριστούγεννα με το ομώνυμο πνεύμα, αργούν για να... συνέλθουμε! Προς το παρόν οι επιστήμονες εντόπισαν το γονίδιο. Ας ελπίσουμε να μην προσπαθήσουν να... του αλλάξουν τα φώτα για να δουν τι θα συμβεί! Η μεν αγορά και το κράτος θα θέλουν να βρεθεί κανένα φάρμακο για να εξοντωθεί άπαξ και διά παντός, οι δε τραπεζίτες να περιοριστεί το φάρμακο μόνο σε όσους δεν αποταμιεύουν τα λεφτά που μαζεύουν στις τράπεζες! 

Κοντολογίς, οι μεν τσιγκούνηδες μπορούν να νιώσουν ανακούφιση αφού δεν φταίνε αυτοί για την τσιγκουνιά τους αλλά ένα γονίδιο, οι δεν φτωχοί επίσης μπορούν να νιώσουν ανακούφιση, διότι για να τσιγκουνεύεσαι πρέπει να έχεις λεφτά, οπότε και η τσιγκουνιά είναι ελάττωμα των εχόντων! Εξάλλου αν τσιγκουνευτεί ο φτωχός, το κάνει από ανάγκη και σωφροσύνη... Μέχρι να βρούνε οι επιστήμονες κανένα άλλο γονίδιο, το οποίο μας επηρεάζει για άλλες μας συμπεριφορές, ας απολαύσουν (όσοι το έχουν) το γονίδιο COMT και τα οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει, και ας μη στενοχωρούνται όσοι δεν το έχουν και σπαταλούν τα λεφτά τους. Το μνημόνιο να 'ναι καλά και δεν θα τους αφήσει το περιθώριο για πολλές σπατάλες...! 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ: ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

Πάντα όταν βλέπω τηγανίτες, ο νους μου γυρίζει στα παιδικά μου χρόνια που τις έφτιαχνε η μάνα μου... Έκτοτε, δεν έχω ξαναφάει τηγανίτες και βλέποντας στην ΒΕΝΤΕΤΑ Νo 286 (29/10/1970) την παρακάτω συνταγή, την οποία αρκετές φορές έφτιαχνε η μάνα μου, δεν είχα παρά να μελαγχολήσω... Με φρούτα είναι πεντανόστιμες (η μάνα μου τις έφτιαχνε με μήλα και αχλάδια) ασχέτως αν είναι «υγιεινές» ή παχυντικές. Ένα γλυκό τέτοιες μέρες είναι ότι πρέπει, αφού οσονούπω θα σκάσει μύτη ο ΕΝΦΙΑ!


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (4/10/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ

Μας λέει ο Ιησούς στη σημερινή περικοπή: 

καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. (Λουκ. 6, 34)

Και αν δανείσετε σ’ εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να τα λάβετε, ποια χάρη έχετε; Και αμαρτωλοί σε αμαρτωλούς δανείζουν, για να λάβουν πίσω τα ίσα.
Οι τράπεζες δανείζουν χρήματα με σκοπό το κέρδος. Και δεν δανείζουν όποιον δεν διαθέτει κάποιο περιουσιακό στοιχείο για ενέχυρο, ή ένα καλό εγγυημένο εισόδημα διότι θέλουν να διασφαλίσουν την αποπληρωμή του χρέους. Εμείς; Το ίδιο δεν θα πράτταμε για να μην χάσουμε τα λεφτά μας; Ο Κύριος όμως μας λέει κάτι διαφορετικό. Η διευκόλυνση που παρέχουμε σε κάποιον δανείζοντας, αν έχει σκοπό το κέρδος τότε ουσιαστικά δεν διαφέρουμε σε τίποτε από τις αμαρτωλές τράπεζες που συγκεντρώνουν τον υλικό πλούτο. Τότε γιατί να λάβουμε χάρη και ανταπόδοση από το Θεό; Μόνο όταν ο δανεισμός προσβλέπει στη βοήθεια προς το συνάνθρωπο και όχι στην είσπραξη τόκου, είναι μια πράξη την οποία ανταμείβει ο Θεός. Όταν ο σκοπός μας γίνει η ανακούφιση, η εξυπηρέτηση και η ωφέλεια του συνανθρώπου μας που έχει ανάγκη, τότε το κέρδος από το δανεισμό, θα μας το δώσει ο Θεός στην ουράνια βασιλεία Του. Αρκεί να αγαπήσουμε τον άλλο και θα τον βοηθήσουμε. Αν αγαπήσουμε τον υλικό πλούτο, τότε θα τον εκμεταλλευτούμε, απομακρυνόμενοι όμως από τη χάρη του Κυρίου, εγκλωβισμένοι από την αμαρτία.

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ... ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ!


- Για που το 'βαλες πρωινιάτικα κυρ Λαγέ;
- Βρε καλώς τον κυρ Γάιδαρο! Στο σχολείο πάω.
- Μπα; Αποφάσισες να πας να τελειώσεις το σχολείο;
- Όχι βέβαια! Πάω να δηλώσω απαλλαγή των παιδιών από το μάθημα των Θρησκευτικών!
- Σοβαρά; Γιατί; Μήπως έγινες Ιαχωβάς και δεν μας το λες;
- Όχι βρε παιδί μου. Απλά... δεν θέλω να γίνεται προσηλυτισμός στο σχολείο!
- Και με το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται προσηλυτισμός;
- Δεν γίνεται; Έτσι όπως διδάσκεται!
- Για στάσου κυρ Λαγέ γιατί δεν μου τα λες καλά. Τι εννοείς δηλαδή; Ότι για να περάσουν τα παιδιά το μάθημα θα πρέπει να ασπαστούν δημοσίως το χριστιανισμό;
- Ε... όχι. Αλλά είναι προσηλυτισμός και πρέπει να απαλλαγούν από το μάθημα γιατί θίγονται τα προσωπικά τους δεδομένα!
- Τι μου λες... Ε, τότε ασφαλώς θα ζητήσεις απαλλαγή και για τα άλλα μαθήματα!
- Μπορώ να ζητήσω απαλλαγή και για τ' άλλα μαθήματα κυρ Γάιδαρε;
- Έτσι όπως μου το θέτεις το πράγμα, ναι! Για παράδειγμα. Τι ιστορία κάνουν τώρα που πάνε στη Γ' Δημοτικού;
- Μυθολογία.
- Για τους θεούς του Ολύμπου και τους ημίθεους ήρωες;
- Ναι.
- Ε, αυτό είναι καταφανέστατος προσηλυτισμός στο δωδεκαθεϊσμό! Είσαστε στην οικογένειά σου δωδεκαθεϊστές;
- Όχι.
- Ε, τότε θα ζητήσεις απαλλαγή λόγῳ ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων!
- Τώρα που το λες...
- Και στα μαθηματικά να ζητήσεις απαλλαγή.
- Γιατί στα μαθηματικά;
- Μα το ρωτάς; Βέβαια είσαι αγράμματος, αλλά θα σου θυμίσω ότι ο Πλάτωνας έλεγε «Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί». Δηλαδή διδάσκοντας τα μαθηματικά, στα οποία πρωτοπόροι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες που ήταν δωδεκαθεϊστές, κρυφοπροσηλυτίζονται στο δωδεκάθεο!
- Μωρέ καλά λες! Πω, πω, κυρ Γάιδαρε είσαι ατσίδα!
- Για να μη σου πω, να ζητήσεις απαλλαγή και από τη γλώσσα! 
- Από τη γλώσσα; 
- Τι με κοιτάς σαν χάνος κυρ Λαγέ! Το πιο ύποπτο μάθημα είναι η γλώσσα! Τι χρησιμοποιούν οι θρησκευτικές ομάδες για να συνεννοούνται μεταξύ τους; 
- Τι χρησιμοποιούν; 
- Μα τη γλώσσα μπουμπούνα! Με νοήματα θα επικοινωνούσαν; Άρα; 
- Άρα; 
- Απαλλαγή από ένα μάθημα το οποίο παραπέμπει στις θρησκείες! Σκέψου μεθαύριο στο Γυμνάσιο που θα κάνουν αρχαία ελληνικά. Ποιοί χρησιμοποιούν τα αρχαία; Οι χριστιανοί και οι δωδεκαθεϊστές! Οπότε από τώρα μακριά από γλώσσες και τοιούτου είδους μαθήματα!
- Κοίτα να δεις...
- Και που 'σαι ακόμα κυρ Λαγέ! 
- Έχει κι άλλο; 
- Βέβαια! Τη γυμναστική! 
- Μη μου πεις...
- Αμέ! Προσηλυτίζουν τα παιδιά στον αθλητισμό, όπου υπάρχει κέρδος και τα πλακώνουν στα αναβολικά! Να μη σου πω για τη Μουσική, που από 'κει περνάνε ένα κάρο ύποπτα μηνύματα για σατανιστές, χριστιανούς, άθεους κλπ, κλπ! Την ξένη γλώσσα που την πας; Οι εγγλέζοι δεν είναι και τόσο χριστιανοί οπότε μαθαίνοντας τη γλώσσα τους τα παιδιά θα γίνουν άθεα! Άσε και στο Γυμνάσιο οι φυσικοχημείες παραπέμπουν στο Δαρβίνο και προσηλυτίζουν έμμεσα στον αθεϊσμό! 
- Τι να πω κυρ Γάιδαρε, έμεινα άφωνος... 
- Μωρέ, καλύτερα αντί για απαλλαγές να πας να τους ζητήσεις να το κλείσουνε το ρημάδι το σχολείο για να προστατευτούν οι μαθητές και τα προσωπικά τους δεδομένα! 
- Πλάκα πλάκα...
- Αμ, δεν καταλαβαίνεις βρε γκάου, ότι ο στόχος τους είναι να υποβαθμίσουν το σχολείο για να βγαίνουν σκοπίμως από αυτό, τα παιδιά κουτορνήθια; 
- Ε; 
- Τι ε; Τώρα προωθούν ουσιαστικά την κατάργηση των Θρησκευτικών ώστε τα παιδιά να μην μαθαίνουν περί της χριστιανικής αγάπης και ηθικής. Στον καπιταλισμό αυτά είναι επικίδυνα πράγματα. Ήδη την Ιστορία τη μείωσαν επικίνδυνα και έπεται και περισσότερο ψαλίδι. Έχουν δε τον τρόπο να κάνουν και άλλα μαθήματα επιλεγόμενα ώστε να τα καταργήσουν. 
- Και γιατί όλα αυτά κυρ Γάιδαρε;
- Μα για δύο λόγους. Πρώτον θα απολύσουν καθηγητές και θα εξοικονομήσουν λεφτά. Δεύτερον, θα γίνουν οι επόμενες γενιές στουρνάρια που ελλείψει της παιδείας αφενός και κολλήματος στο ίντερνετ αφετέρου, δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν τα όσα έχουν σκοπό να μας αρπάξουν οι δανειστές μας! 
- Λίγο συνομωσιολογία μου μυρίζει...
- Μάλλον η μυρωδιά από το τυράκι στη φάκα σε ζάλισε και δεν βλέπεις παραπέρα!
- Λες; 
- Εγώ κυρ Λαγέ το δικό το παιδί δεν το απαλλάσσω πάντως από τα Θρησκευτικά! Εξάλλου ότι ώρα θέλει μπορεί να αλλάξει θρησκεία και κανείς δεν του το απαγορεύει. Και έπειτα...
- Και έπειτα; 
- Δεν θα το κάνω τεμπέλη! Απαλλαγή από τους επικίνδυνους πολιτικούς χρειαζόμαστε και όχι από τα μαθήματα! Καλό σου μήνα κυρ Λαγέ!
- Καλό χειμώνα να λέμε κυρ Γάιδαρε!

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

«ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΙΑΤΙΚΩΝ»

Η υγιεινή στην κουζίνα είναι από τα βασικότερα πράγματα που πρέπει να προσέχει μια νοικοκυρά, κατ' εμέ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν η νοικοκυρά είναι καλή από τον τρόπο που πλένει τα πιάτα, όπως μας λέει το παρακάτω αρθράκι από τη BENΤέTΑ Nο 275 (13/8/1970), το σίγουρο είναι πως εδώ μετράει το αποτέλεσμα! Αν τα πιάτα ή τα ποτήρια δεν είναι καλοπλυμμένα, τότε... 

Μιας και μου είναι ιδιαιτέρως απεχθής ο γεμάτος νεροχύτης από άπλυτα πιάτα, ποτήρια, φλυτζάνια, μαχαιροπήρουνα κλπ, καιρός να βάλω μερικές οδηγίες για το σωστό πλύσιμο των πιατικών. Αν μη τι άλλο παραμένουν χρήσιμες ακόμη και σήμερα. Και όσες διαθέτουν πλυντήριο πιάτων, ας έχουν υπ' όψιν τους ότι αυτά δεν τα πλένουν τόσο καλά τα πιατικά όσο το χέρι... Οι σχολαστικοί το καταλαβαίνουν!  


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (27/9/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΛΟΥΚΑ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. (Λουκ. 5, 5)

Και αποκρίθηκε ο Σίμωνας και είπε: «Επιστάτη, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά για το λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα».
Απευθυνόμενος ο Σίμωνας (ο μετέπειτα αποκληθείς Πέτρος) στον Ιησού, να πάνε στα βαθιά και να ξαναπροσπαθήσουν να ψαρέψουν μιας και δεν είχαν πιάσει ψάρια, δεν του είπε το αυτονόητο για τους περισσότερους. Δεν του αρνήθηκε λόγῳ κούρασης να επαναλάβουν την προσπάθεια. Ούτε προέβαλε την αλιευτική του εμπειρία για να δείξει ότι η προτροπή του Κυρίου ήταν εσφαλμένη. Εντούτοις, παρά την ολονύχτια κόπωση, αισθάνθηκε τη δύναμη του λόγου του Ιησού. Ένιωσε τη σιγουριά και τη βεβαιότητα για το αποτέλεσμα. Και με την προθυμία του φανέρωσε την πίστη του, η οποία ανταμείφτηκε. Αυτό το παράδειγμα περιμένει ο Κύριος να ακολουθήσουμε. Να μην απογοητευόμαστε αν οι προσπάθειές μας (στην πραγματοποίηση του καλού) δεν αποδώσουν καρπούς, ούτε να διαμαρτυρόμαστε και να νευριάζουμε. Να παίρνουμε δύναμη από την πίστη μας στον Χριστό και να συνεχίζουμε. Η ανταμοιβή μας στον αγώνα για πνευματική προκοπή, θα μας δοθεί στην ουράνια και αιώνια ζωή.  

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ...

Τα κυριακάτικα έντυπα που κυκλοφόρησαν Σάββατο (19/09/2015) ασχολήθηκαν προφανώς με τις επικείμενες εκλογές. Στο ΒΗΜΑ υπήρχε η παραπάνω είδηση, η οποία ασφαλώς περνάει στα ψιλά. Χρησιμοποίησαν οι αμερικάνοι με επιτυχία ηχητικά κύματα για τον έλεγχο των εγκεφαλικών κυττάρων ενός σκώληκα με σκοπό να το αξιοποιήσουν προς τη θεραπεία ανθρώπινων παθήσεων. Αν αυτό χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την καταπολέμηση νόσων, δεν έχουμε παρά να θαυμάσουμε την πρόοδο που δείχνουν οι επιστήμονες. Αλλά επειδή οι μαθητευόμενοι μάγοι ποτέ δεν μένουν στα ηθικά πλαίσια της επιστήμης τους, καλό είναι να είμαστε επιφυλακτικοί για τι μας περιμένει στο μέλλον! Έλεγχος εγκεφάλων; Πολύ θα ήθελε η Αμερική να έχει τέτοια τεχνογνωσία! Κέντρο του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού, γαρ... 
Βάζω το απόκομμα όχι για να φοβίσω, εξάλλου το μέλλον με τόσα που συμβαίνουν δεν προβλέπεται ευοίωνο (σε πολλούς τομείς) αλλά για να προβληματίσω. Τι θα γινόταν αν μια εξέλιξη αυτής της τεχνικής εφαρμόζονταν μαζικά σε ανθρώπους; Διαδηλωτές ας πούμε... Αφήνω τα συνωμοσιολογικά, και δεν έχω παρά να ελπίζω ότι η ηχογενετική θα χρησιμοποιηθεί μόνο για το καλό της ανθρωπότητας.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ: ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Οι εκλογές τελείωσαν και τα κεφάλια μέσα, θα πει αβίαστα κανείς. Το πόσο μέσα, είναι μια άλλη ιστορία, βέβαια. Αντί σχολίων για το εκλογικό αποτέλεσμα, αντί κάποιας σχετικής γελοιογραφίας, προτιμώ να βάλω ένα γλυκό! Ναι, για να γλυκάνω αφενός τους νικητές (όχι μόνο για τον Τσίπρα, τον Καμμένο και το Λεβέντη αλλά και για όποιον θεωρεί εαυτόν νικητή κι ας έχασε ψηφοφόρους...) και αφετέρου για τους ηττημένους ειδικά της ΛΑ.Ε. που ήλπιζαν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά ο δρόμος προς τη δραχμούλα οδήγησε έξω από την Βουλή... Ας πρόσεχαν!

Το παρακάτω γλυκό είναι μια θελκτική και θερμιδοφόρα κρέμα σοκολάτας από τη ΒΕΝΤΕΤΑ Νo 217 (3/7/1969). Για όποιον αδιαφορεί για τη σιλουέτα του και ενδιαφέρεται για γαστρονομική απόλαυση, είναι ότι πρέπει. Τουλάχιστον θα ξεχάσει για λίγο τη χασούρα των εκλογών, κάτι που το έχει ανάγκη  η Λαφαζανοπαρέα, ο Μεϊμαράκης και ο Θεοδωράκης... Και θα ξεχάσει για λίγο τον ΕΝΦΙΑ και των λοιπών φόρων που έπονται των εκλογών!


ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (20/9/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

 Μας λέει ο Ιησούς στη σημερινή περικοπή:

ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. (Μαρκ. 8, 35)

Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του ευαγγελίου θα τη σώσει.
Για να σώσει κανείς τη ζωή του πρέπει να τη χάσει. Οξύμωρο το σχήμα που χρησιμοποιεί ο Κύριος για να μας πει ευθέως κάτι που οφείλουμε να το γνωρίζουμε καλά αν θέλουμε να μετέχουμε στην ουράνια βασιλεία Του. Αυτό που πρέπει να χάσει ο άνθρωπος, είναι η σύντομη γήινη ζωή του. Δηλαδή να μην μετέχει στην αμαρτωλή διαβίωση της αλαζονείας που διέπει τον κόσμο. Να χάσει αυτό που ο κόσμος θεωρεί «κέρδος», τις αμαρτωλές εμπειρίες! Να στρέψει την πλάτη στις υλικές απολαύσεις και στον υλικό πλούτο. Να αποφύγει την τρυφηλή και ζωή και τις σειρήνες της εφήμερης ηδονής. Αντιθέτως, να «πεθάνει» για τον κόσμο, πηγαίνοντας κόντρα στον κατήφορο της διαφθοράς. Δηλαδή, να ασκείται στην πνευματική προκοπή και στις αρετές με βάσει τη διδασκαλία του Κυρίου. Να ενσωματώσει στο βίωμά του τον ανεστημένο Χριστό. Τότε η ζωή του αποκτά την προοπτική της αιωνιότητας με την κατά χάρην θέωση στον παράδεισο. Ειδάλλως, η μεταθανάτια ζωή δίχως την ένωση με το αγαθό (το Θεό) ισοδυναμεί με αιώνιο θάνατο. 
Επίσης, όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας της πίστης του στον Κύριο, δηλαδή θανατωθεί όπως πολλοί μάρτυρες στην ιστορία, τότε κι αυτός επίσης θα σωθεί. Το να προτιμά κανείς το θάνατο από το να προδώσει την πίστη του, δείχνει ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που πιστεύει και δεν φοβάται ούτε τον κόσμο, ούτε το θάνατο. Η απώλεια της ζωής για το Χριστό, θα φέρει την αιώνια ζωή. Αρκεί να έχουμε βαθιά πίστη ώστε να απαρνηθούμε την αμαρτωλή ζωή και να τη μετατρέψουμε σε ζωή πνευματική στο δρόμο της αρετής.


Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...