Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (31/1/2016) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. (Α' Τιμ. 4, 10)

Επειδή γι’ αυτό κοπιάζουμε και μας επιτιμούν, γιατί έχουμε ελπίσει σε Θεό ζωντανό, ο οποίος είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, μάλιστα των πιστών.
Οι ευσεβείς άνθρωποι κοπιάζουν στο έργο της αποστολικής διακονίας. Κοπιάζουν στο να προσφέρουν τι υπηρεσίες τους στη μετάδοση του ευαγγελίου, στην ανακούφιση των ασθενέστερων, και γενικά κάνοντας βίωμα το λόγο του Κυρίου. Για αυτές τις δραστηριότητες, αυτό που αποκομίζουν από τους άπιστους, δεν είναι παρά η περιφρόνηση και ο εμπαιγμός. Όμως αυτό που κρατάει το πνευματικό τους φρόνημα ψηλά, ώστε να υπομένουν και να ενθαρρύνονται στους διωγμούς και τους ονειδισμούς, είναι ότι ελπίζουν στο ζώντα Θεό. Όχι στην κοσμική αποδοχή, ούτε σε φιλοσοφικές απόψεις περί του θείου. Αλλά στο σωτήρα των πάντων, όπως λέει χαρακτηριστικά ο απ. Παύλος. Δηλαδή, το μοναδικό που μπορεί να σώσει όποιον το επιθυμεί, αρκεί να πιστέψει εμπράκτως σ' Εκείνον. Μόνο από αυτόν εξαρτούν τον εαυτό τους οι ευσεβείς άνθρωποι, προσβλέποντας στην αιώνια ζωή που προσφέρει.

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (24/01/2016) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ (ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ)

Ακούμε στη σημερινή περικοπή:

ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται ᾿Ιησοῦς Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. (Α' Τιμ. 1, 16)

Αλλά γι’ αυτό ελεήθηκα, για να δείξει πρώτα σ’ εμένα ο Χριστός Ιησούς όλη τη μακροθυμία του, για να είμαι πρότυπο σ’ αυτούς που μέλλουν να πιστεύουν σ’ αυτόν για να έχουν ζωή αιώνια.
Ο απ. Παύλος έλαβε το έλεος του Κυρίου, και από διώκτης του χριστιανισμού έγινε υπερασπιστής του, για να αποτελέσει πρότυπο για τους υπόλοιπους. Δεν το έλαβε ως επιβράβευση ή λόγῳ ειδικών συνθηκών. Το έλαβε, για να φανεί το εύρος της μακροθυμίας και της αγάπης του Ιησού Χριστού. Και αυτό έγινε η αποστολή του: να δείξει το δικό του παράδειγμα ώστε να μεταδώσει την πίστη στον Κύριο. Έγινε υπόδειγμα μεταστροφής και μεταμέλειας. Αυτό μας προτρέπει ν' ακολουθήσουμε για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Να μετανοήσουμε και να στραφούμε από την αμαρτία, στην οδό του Χριστού. Έτσι θα λάβουμε κι εμείς το έλεός Του.  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (17/01/2016) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. (Εβρ. 13, 17)

Να πείθεστε στους ηγέτες σας και να υποχωρείτε, γιατί αυτοί αγρυπνούν υπέρ των ψυχών σας, επειδή θα αποδώσουν λόγο, ώστε αυτό να το κάνουν με χαρά και να μη στενάζουν. γιατί αυτό θα ήταν ασύμφωρο για σας.
Ο απ. Παύλος μας προτείνει την υπακοή και την υποταγή. Όχι γενικώς και αορίστως, αλλά στους πνευματικούς ηγέτες, όπως οι επίσκοποι και οι ιερείς. Εξάλλου η αναρχία φέρνει σοβαρά προβλήματα στην Εκκλησία. Γιατί στους πνευματικούς ηγέτες; Διότι αυτοί, οφείλουν να επαγρυπνούν για τη σωτηρία των ψυχών μας. Αυτή είναι η, όχι εύκολη, αποστολή τους. Όχι να εκμεταλλεύονται την υπακοή των πιστών για να τους ασκούν εξουσία, αλλά για να τους οδηγήσουν με τη διδασκαλία του ευαγγελίου και το προσωπικό τους παράδειγμα στην οδό που οδηγεί στην ουράνια βασιλεία. Αυτό το δύσκολο έργο ασφαλώς το έχουν αναλάβει και το εκτελούν με χαρά, και δεν το κάνουν από αγγαρεία. Και κυρίως όχι από ιδιοτέλεια... Αυτά τα αξιώματα δεν προορίζονται για όσους θέλουν να κάνουν «κοσμική καριέρα» μέσα στην Εκκλησία. Όσοι επιζητούν καριέρες στην Εκκλησία δυστυχώς δεν κάνουν κακό μόνο στον εαυτό τους, αλλά και στους πιστούς. Τους καλούς πνευματικούς ηγέτες λοιπόν, έχουμε την υποχρέωση επίσης, να μην τους κουράζουμε εξ αιτίας της αδιόρθωτης συμπεριφοράς μας, γιατί αυτό δεν θα μας ωφελήσει.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (10/1/2016) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. (Εφεσ. 4, 8)

Γι’ αυτό λέει: Όταν ανέβηκε ψηλά, αιχμαλώτισε αιχμαλώτους και έδωσε δώρα στους ανθρώπους.
Ο απ. Παύλος μας θυμίζει τη φράση από τους ψαλμούς του Δαυίδ (Ψαλμ. 67,19), όπου προτυπώνονται  οι πνευματικές νίκες του Χριστού. Ανεβαίνοντας στους ουρανούς (=ὕψος στην εβραϊκή ποίηση) ο Κύριος, αιχμαλώτισε αιχμαλώτους! Δεν στέρησε την ελευθερία σε ήδη αιχμάλωτους ανθρώπους βέβαια. Αλλά στους αιχμάλωτους από την αμαρτία, δώρησε την ελευθερία. Η αιχμαλωσία στον Χριστό, δεν είναι παρά η απελευθέρωση των ψυχών από το διάβολο. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά έδωσε στους ανθρώπους τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη δωρεά, μόνο ο Κύριος μπορεί να μας κάνει. Και οφείλουμε να αποδείξουμε ότι αξίζουμε και τα χαρίσματα και την απελευθέρωση από την αμαρτία. Για να τον ακολουθήσουμε κι εμείς στους ουρανούς.

Άλλα σχόλια για τη σημερινή ανάρτηση, εδώ και εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (03/1/2016) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· (Β' Τιμ. 4, 7)

Τον καλό αγώνα έχω αγωνιστεί, το δρόμο έχω τελειώσει, την πίστη έχω τηρήσει.
Ο Παύλος κάνοντας μια ανασκόπηση του έργου του, μας θυμίζει ότι η ζωή του κάθε χριστιανού δεν είναι παρά ένας αγώνας. Δύσκολος αλλά καλός, δηλαδή οδηγεί στη σωτηρία. Εμψυχώνει το μαθητή του και κατ' επέκτασιν εμάς, φανερώνοντας το θάρρος του, υπερασπιζόμενος την πίστη, μένοντας αληθής τηρώντας της υποσχέσεις του προς τον Κύριο. Έφερε στον δρόμο της αρετής πολλές ψυχές, εργαζόμενος με κόπο και ζήλο. Αυτά τα επιτεύγματα, τα παρουσιάζει για να μας δείξει ότι η επιτυχία στο δύσκολο αγώνα είναι αφενός εφικτή και αφετέρου να ενθαρρύνει τους λειτουργούς του ευαγγελίου να εργάζονται πρόθυμα στο έργο τους. Μακάρι κι εμείς να μπορέσουμε στους νεότερους αγωνιστές του Χριστού, να δώσουμε την ίδια εμψύχωση και παρότρυνση.

Άλλο σχόλιο για τη σημερινή περικοπή, εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (=read more)...