Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή 24 Ιουλίου 2011

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (24/07/2011) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 Λέει ο Ιησούς στους γραμματείς:

τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; (Ματθ. 9, 5)

Τι είναι ευκολότερο, να πει κανείς σου έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου ή να πει σήκω και περπάτησε; Σ' αυτήν την ερώτηση εύκολα θα έλεγε κανείς πως είναι δυσκολότερο το δεύτερο. Μιας και το θαύμα περιορίζεται μόνο σε ότι βλέπει το μάτι μας. Σε ότι υπερβαίνει μόνον τις φυσικές δυνάμεις. Και βέβαια όταν γίνει, δεν θα μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς και θα επιφέρει τον εντυπωσιασμό.

Κι όμως! Ο Ιησούς μας θυμίζει πως το εξωτερικό θαύμα δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι το εσωτερικό θαύμα, η άφεση των αμαρτιών. Το οποίο δεν μπορεί να το δει κανείς για να το εξακριβώσει. Που δεν εντυπωσιάζει, αλλά έχει να κάνει με το αθάνατο μέρος της υπόστασής μας. Την ψυχή. Και η θεραπεία της από τις αμαρτίες γίνεται ορατή μέσα από την συνεχή άσκηση στην πίστη. Και τονίζοντας στους γραμματείς τη σπουδαιότητα του εσωτερικού θαύματος ο Κύριος, μας καλεί να ζητήσουμε το θαύμα μέσα μας. Στο κομμάτι του εαυτού μας που είναι άφθαρτο. Να δείξουμε ανάλογη πίστη με τον παραλυτικό, για να μας αποβάλει το βάρος της αμαρτίας.