Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

17/07 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

                                Ἀπολυτίκιον (Ἦχος πλ. α'.)
Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπες, καὶ ἐνήθλησας λαμπρῶς ὡς καλλιπάρθενος, τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρὸν κατεπάτησας στερρῶς ὀφθέντα σοὶ Ἀθληφόρε. Καὶ νῦν πηγάζεις τῷ κόσμῳ τῶν ἰαμάτων τὰ δωρήματα.

Μνηστεύτηκες με το (Χριστό) Λόγο, ένδοξη Μαρίνα, άφησες τη σχέση με τα γήινα, και υπέμεινες ως ωραία παρθένος με δόξα, διότι φανερά κατανίκησες με επιμονή τον αόρατο εχθρό, με το μαρτύριό σου.
Και τώρα αναβλύζεις στον κόσμο τα θεραπευτικά χαρίσματα.      

το απολυτίκιο της αγίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.