Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

20/7 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ')

Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτὸν βρύει ἰάματα.

Ο ενσαρκωμένος άγγελος, το θεμέλιο των Προφητών, ο δεύτερος Πρρόδρομος της παρουσίας (στον κόσμο) του Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, έστειλες από ψηλά στον Ελισαίο τη χάρη να διώχνει τις ασθένειες και να καθαρίζει (από τη λέπρα) τους λεπρούς· γι' αυτό και σε αυτούς που τον τιμούν τους γεμίζει θεραπείες (από τις ασθένειές τους).

το απολυτίκιο του προφήτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.