Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

07/07 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος πλ. α')
Καλλιέρημα ὤφθης καὶ θῦμα ἅγιον, προσενεγκοῦσα τῷ Πλάστῃ τὴν καθαράν σου ψυχήν, ἣν ἐδόξασε Χριστός, ὦ καρτερόψυχε. Ὅθεν καὶ βρύει διὰ σοῦ, τοῖς τιμῶσί σε πιστοῖς, τὰς χάριτας ὑπὲρ ψάμμον, Κυριακὴ ἀθλοφόρε, ὡς ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος.

Ευοίωνη θυσία και άγιο θύμα φανερώθηκες, προσφέροντας την καθαρή ψυχή σου στο Δημιουργό σου, την οποία ο Χριστός δόξασε, καρτερόψυχη. Ωσαύτως και γεμίζει πλήρως διά σου, τις χάριτες σαν τους κόκκους της άμμου, στους πιστούς που σε τιμούν, αθλοφόρε Κυριακή, ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.