Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΙΑΠΩΝΙΑ: Η 3η ΣΑΛΠΙΓΓΑ;


Τα γεγονότα της Ιαπωνίας και η διαφαινόμενη μόλυνση από τη ραδιενέργεια, είναι σαφώς τρομακτικά. Τα όρια αυτής της μόλυνσης θα τα δούμε με την πάροδο του χρόνου μιας και τώρα ακριβή στοιχεία δεν δίνονται στη δημοσιότητα. Σε συζητήσεις που κάνω με φίλους για το θέμα, έχω ακούσει την άποψη πως μάλλον πρόκειται για κάποια από τις 7 Σάλπιγγες της Αποκαλύψεως του Ιωάννη, και πως οι «έσχατοι χρόνοι» έκαναν επιτέλους την εμφάνισή τους! Αυτήν την ιδέα την έχω δει και στο διαδίκτυο να κυκλοφορεί, όπως γίνεται πάντοτε μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Είναι όμως έτσι; Έτρεξα λοιπόν στο κείμενο να αποσαφηνίσω το θέμα, και να διαφωτίσω το κατά δύναμην από το μετερίζι του θεολόγου, που όταν συμβεί κάτι, δεν είναι λίγοι που με ρωτάνε αν σχετίζεται με την Αποκάλυψη! Ας δούμε λοιπόν το κείμενο:

Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.
καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. (Αποκ. 8, 10-11)
(Και ο τρίτος άγγελος σάλπισε και πεσεν από τον ουρανό μεγάλο αστέρι, που εφλέγετο και εκαίετο σαν λαμπάδα. Και έπεσε στο εν τρίτον των ποταμών και στις πηγές των υδάτων.
Και το όνομα του αστέρα αυτού λέγεται ο Άψινθος (φυτό πικρό και δηλητηριώδες κατά την αντίληψη των Εβραίων). Και έγινε τότε το εν τρίτο των υδάτων πικρό σαν την αψινθιά και δηλητηριασμένο. Και πολλοί από τους ανθρώπους πέθαναν από τα νερά αυτά, διότι δηλητηριάστηκαν.)

Όταν έγινε το 1986 το γνωστό πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ, τότε και πάλι είχαν ειπωθεί πως ζούμε τους «έσχατους χρόνους» αφού Τσέρνομπιλ στην ελληνική γλώσσα σημαίνει άψινθος! Εντυπωσιακή αυτή «σύμπτωση». Οπότε λοιπόν τώρα παραλληλίζεται και πάλι με την 3η Σάλπιγγα το πυρηνικό ατύχημα της Ιαπωνίας, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του Τσέρνομπιλ όπως λένε οι ειδικοί από τηλεοράσεως. Δηλαδή η μόλυνση δεν θα περιοριστεί μόνο στο έδαφος της Ιαπωνίας αλλά θα εξαπλωθεί. Με συνέπεια τη μόλυνση του πόσιμου νερού.

Στεκόμενοι στη μόλυνση της 3ης Σάλπιγγας, θα αναφέρω την ενδιαφέρουσα γνώμη του π. Ιωήλ Γιαννακόπουλου «Ἀποκλείεται λοιπόν νά παραδεχθῶμεν τρομεράς χημικάς ἀλοιώσεις εἰς τούς ἀστέρας, ὥστε νά προκαλῶνται εἰς τινα μέρη τοῦ κόσμου κατά τάς τελευταίας ἡμέρας τοῦ κόσμου δηλητηριάσεις τῶν ποσίμων ὑδάτων τῆς γῆς; Ἡ πρόοδος τῆς χημείας μέ τήν σημερινήν ραδιενέργειαν καί δηλητηριώδη ἀέρια, βεβαιοῖ ὅτι ἀπό ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως ὅλα εἶναι δυνατά καί ἐνδεχόμενα»! (Ερμηνεία της Αποκαλύψεως εκ.1950). Αν όντως συμβαίνει αυτό, τότε αν δεν ζούμε τα «έσχατα», μάλλον τα προγευόμαστε!

Όμως, όσοι προτρέχουν να καταστροφολογήσουν βασιζόμενοι στην 3η Σάλπιγγα, ξεχνούν κάτι βασικό. Ότι της 3ης προηγούνται η 1η και η 2η. Τι μας λένε οι δύο πρώτες Σάλπιγγες;
Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα, καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη. (Αποκ. 8, 7 -9)
Και ο πρώτος άγγελος σάλπισε και έγινε χαλάζι και φωτιά, ανακατεμένα με αίμα, και ρίφθηκαν με ορμήν στην γη. Και τότε τον εν τρίτον της γης κατεκάη και το εν τρίτο των δένδρων έγινε παρανάλωμα του πυρός και κάθε πράσινο χορτάρι κατεκάη.
Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε και ρίφθηκε με ορμή στην θάλασσα κάτι σαν μεγάλο βουνό, που εκαίετο. Και έγινε το εν τρίτον της θαλάσσας αίμα.
Και πέθανε το εν τρίτον από τα κτίσματα, που υπάρχουν στην θάλασσα και έχουν ζωή και το εν τρίτον των πλοίων, που πλέουν στις θαλάσσες, κατεστράφη ολοκληρωτικά.

Αφού λοιπόν για κάποιους «ζούμε» στην 3η Σάλπιγγα, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι δύο πρώτες! Δηλαδή, από κάτι που να έπεσε στη γη συμβολιζόμενο από χαλάζι με φωτιά και να κατέστρεψε το 1/3 της χλωρίδας και από κάτι που να συμβολίζεται σαν βουνό (ίσως μετεωρίτης) που να έφερε καταστροφή του 1/3 της θαλάσσιας ζωής. Βέβαια, τέτοιες καταστροφές ακόμη δεν έχουμε δει, αν και δεν αποκλείεται να δούμε στο μέλλον μιας και ο άνθρωπος έχει μανία με την καταστροφή του περιβάλλοντος. Όσο δε για την Ιαπωνία, η πυρηνική καταστροφή προήλθε από το τσουνάμι που σήκωσε ο σεισμός. Εφόσον δεν έχουν συμβεί οι δύο πρώτες Σάλπιγγες, γιατί να συμβεί η 3η πριν από αυτές; Μην ξεχνάμε πως η σειρά με την οποία γίνονται δεν είναι τυχαία.

Καλό είναι, να διαβάζουμε την Αποκάλυψη όχι μόνο όταν συμβεί κάποια καταστροφή, και όχι αποσπασματικά. Μια πυρηνική καταστροφή δεν χρειάζεται καν το Θεό για να συμβεί. Μιας και άνθρωπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως μαθητευόμενος μάγος. Ξέρει να την ενεργοποιήσει, αλλά όχι να την τιθασεύσει. Με συνέπεια να συμβαίνουν ατυχήματα. Βέβαια αν δεν είχε τόση έπαρση ο άνθρωπος για την τεχνολογία του, ίσως ο κόσμος να είχε θρηνήσει λιγότερα δυστυχήματα.

Προβληματισμό, μελέτη και σκέψη συνιστώ λοιπόν, στην όποια καταστοφολογική διάθεση κυκλοφορεί. Το τι μέλλει να μας συμβεί το ξέρει καλά ο Θεός, και εμείς οφείλουμε να προσέχουμε, τον εαυτό μας πρωτίστως!

8 σχόλια:

 1. νοιωθω πως πνιγομαι.... δεν μου φτανει ο αερας...

  θελω να παρω βαθια ανασα... αλλα αν αυριο τελειωσουν ολα?.... τι θα εχω προλαβει να ζησω?..

  δεν ξερω εαν παραλογιζομαι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @ queen in red

  «τι θα έχω προλάβει να ζήσω;»

  Σκέψου πως αύριο αν δεν είναι το τέλος του κόσμου μπορεί να είναι το δικό σου, ή το δικό μου, ή κάποιου άλλου. Οπότε ας αδράξουμε τη μέρα και να ζήσουμε χωρίς αναβλητικότητες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. και αν αυτο δεν συμβαδιζει?... και αν αυτο φαινομενικα ειναι λαθος?... αλλα το θες?.. τι κανεις?..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. θα μου πεις το παλευεις..

  αν δεν θες να το παλεψεις?....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ queen in red

  Ο θάνατος είναι πραγματικότητα και όχι φαινομενικά λάθος. Βέβαια το «να ζήσεις» δε σημαίνει να κάνεις τρέλες και ανοησίες. Απλά να μην αφήνεις το χρόνο να κυλάει ανεκμετάλλευτος. Να τον χρησιμοποιείς δημιουργικά.
  Από 'κει και πέρα, δεν το παλεύεις απλώς, αλλά προσπαθείς! Αρκεί να βρεις ή να βάλεις κάποιο νόημα στη ζωή σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. νατο το κλειδι... το νοημα..

  με προβληματιζουν πολλα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @ queen in red

  Ο προβληματισμός είναι ένα σκαλί αλλά όχι το μόνο στη σκάλα της πνευματικής μόρφωσης! Το νόημα δεν είναι παντού το ίδιο, μα πρέπει να διέπεται από αξίες και ιδανικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το σχόλιό σου, αν δεν χλευάζει και δεν υβρίζει, είναι επιθυμητό και ευπρόσδεκτο.