Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

25/03 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ')

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ (καὶ ἡμεῖς) σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Σήμερα (συντελείται) το Κεφάλαιον (του σχεδίου του Θεού) της σωτηρίας μας, και η φανέρωση του αιώνιου Μυστηρίου, ο Υιός του Θεού γίνεται (=ενσαρκώνεται) Υιός της Παρθένου, και ο (αρχάγγελος) Γαβριήλ αναγγέλει αυτή τη χάρη. Γι' αυτό και εμείς μαζί με τον αρχάγγελο ας φωνάξουμε στη Θεοτόκο, Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μαζί σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.