Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

8/11 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ


Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταῖς ὑμῶν δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγων, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦντες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Σκύβουμε από ντροπή σε σας, που είστε αρχιστράτηγοι των ουρανίων στρατιών των αγγέλων, εμείς οι ανάξιοι, στις δεήσεις μας να φτιάξετε ένα τοίχος (προστασίας) με το σκέπασμα των πτερύγων σας και της άυλης δόξας σας, φρουρώντας εμάς που προσπέφτουμε σε σας εκτενώς και φωνάζοντας· Λυτρώστε μας από τους κινδύνους ως ταξιάρχες (= επικεφαλείς) των ουρανίων δυνάμεων (αγγέλων).

το απολυτίκιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.