Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

21/11 ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Κάθισμα, μετὰ τὴ β' Στιχολογία (Ἦχος δ')

Πρὸ συλλήψεως Ἁγνή, καθηγιάσθης τῷ Θεῷ, καὶ τεχθεῖσα ἐπὶ γῆς, δῶρον προσήχθης νῦν αὐτῷ, ἀποπληροῦσα πατρῴαν ἐπαγγελίαν. Τῷ θείῳ δὲ Ναῷ, ὡς θεῖος ὄντως ναός, ἐκ βρέφους καθαρῶς, μετὰ λαμπάδων φαιδρῶν, ἀποδοθεῖσα ὤφθης δοχεῖον, τοῦ ἀπροσίτου καὶ θείου Φωτός. Μεγάλη ὄντως, ἡ πρόοδος σου, μόνη Θεόνυμφε καὶ ἀειπάρθενε.

Πριν ακόμα τη σύλληψη σου Αγνή, καθηγιάστηκες από το Θεό, και γεννηθείσα στη γη, προσήλθες ως δώρο τώρα σ' Αυτόν (=το Θεό), ξεπληρώνοντας την υπόσχεση του Πατέρα (=για την σωτηρία του ανθρώπου μετά το προπατορικό αμάρτημα). Στο θείο Ναό, ως θείος όντως ναός, από βρέφος με καθαρότητα μαζί με χαρούμενες λαμπάδες, φάνηκες ότι έχεις αποδοθεί ως δοχείο του απρόσιτου και θείου Φωτός (=του Χριστού). Είναι μεγάλη η πρόοδος σου, εσύ που είσαι η μόνη Θεόνυμφη και αειπάρθενος.

Το απολυτίκιο της εορτής θα το βρείτε μεταφρασμένο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.