Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

1/11 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος πλ. δ')

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Άγιοι Ανάργυροι (=που δεν λαμβάνετε αμοιβή) και θαυματουργοί, εξετάστε και θεραπεύσατε τις ασθένειές μας, λάβατε τη δωρεά (τη θεία χάρη), τη δωρεά δώστε σε μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.