Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

27/12 ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

                                    Ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ')
Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας μανίαν, εἶδές σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Βασιλικό διάδημα στέφθηκε στο κεφάλι σου, από τα μαρτύρια που υπέμεινες υπέρ της πίστης σου στο Χριστό το Θεό, πρωτομάρτυρα. Διότι εσύ ανασκευάζοντας τη μανία των Ιουδαίων, είδες τον Σωτήρα (Χριστό) που κάθεται δεξιά του Πατρός. Αυτόν λοιπόν, πάντοτε ικέτευε θερμά υπέρ των ψυχών μας. 

το απολυτίκιο του αγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.