Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

15/12 ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος πλ. α')
Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν.

Κατακοσμήθηκες από το μακρύ ένδυμα των ιερέων και στάζοντας μες στα ρυάκια του αίματος για τον Κύριό σου τον Χριστό ανέτρεξες, σοφέ Ελευθέριε που καθαίρεσες το Σατανά. Γι' αυτό να μην παύσουν οι μεσιτείες (σου) υπέρ όσων τιμούν με πίστη το μακάριο άθλο σου.

το απολυτίκιο του αγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.