Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

06/12 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ')
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Μέτρο καθορισμού της πίστης, εικόνα της πραότητος και διδάσκαλο της εγκράτειας σε ανέδειξε στο ποίμνιό σου η αλήθεια της πραγματικότητας. Γι' αυτό θα αποκτήσω με την ταπείνωση τα (ουράνια) μεγαλεία και με την φτώχεια τον (ουράνιο) πλούτο, Ιεράρχα και Πατέρα Νικόλαε. Μεσίτευσε στον Χριστό το Θεό να σωθούν οι ψυχές μας.

το απολυτίκιο του αγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.