Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ)

Θα ακούσουμε σήμερα μετά το 6ο Αντίφωνο, πριν την 3η ευαγγελική περικοπή, το παρακάτω τροπάριο σε ήχο βαρύ:

Κύριε ἐπὶ τὸ πάθος τὸ ἑκούσιον παραγενόμενος, ἐβόας τοῖς Μαθηταῖς σου· κἂν μίαν ὥραν οὐκ ἰσχύσατε, ἀγρυπνῆσαι μετ΄ ἐμοῦ, πῶς ἐπηγγείλατε ἀποθνῄσκειν δι' ἐμὲ; κὰν τὸν Ἰούδαν θεάσασθε, πῶς οὐ καθεύδει, ἀλλὰ σπουδάζει προδοῦναί με τοῖς παρανόμοις; ἐγείρεσθε, προσεύξασθε, μὴ τίς με ἀρνήσηται, βλέπων με ἐν τῷ σταυρῷ. Μακρόθυμε δόξα σοι.

(Κύριε, όταν έφτασες στο εκούσιο πάθος σου, φώναξες στους μαθητές σου: Αφού δεν μπορέσατε μια ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου, πως υποσχεθήκατε να πεθάνετε για μένα; Τουλάχιστον κοιτάξτε τον Ιούδα πως δεν κοιμάται αλλά ενεργεί γρήγορα να με προδώσει στους παρανόμους. Σηκωθείτε και προσευχηθείτε, κανένας να μη με αρνηθεί, βλέποντάς με επάνω στο σταυρό. Μακρόθυμε δόξα σοι.)

Ο Ιησούς, μετά την προσευχή του στον κήπο της Γεσθημανής, βρίσκει τους μαθητές να κοιμούνται. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, εκείνοι παραδόθηκαν στο κέλευσμα της αδύναμης σαρκικής φύσης. Τους μαλώνει, με σκοπό να τους παιδαγωγήσει, ώστε να είναι σε ετοιμότητα για το πάθος που θα ακολουθήσει καθώς και για το αποστολικό έργο που θα αναλάβουν αργότερα. Τους λέει, πως υποσχεθήκατε ότι θα πεθάνετε μαζί μου (ο Πέτρος) ενώ ούτε μια ώρα δεν μπορέσατε να ξαγρυπνήσετε μαζί μου; Τους φέρνει για παράδειγμα τον Ιούδα, που αντί να κοιμηθεί, έτρεξε να Τον καταδώσει στους εχθρούς Του. Το κακό δεν κοιμάται, δεν ξαποσταίνει, σπεύδει να σπείρει την αμαρτία και να φέρει την πτώση. Γι' αυτό, τους δίνει την εντολή να προσευχηθούν ώστε να διώξουν τον ύπνο και τη νωχέλεια της ψυχής. Να μην παρασυρθούν στην πνευματική οκνηρία και Τον αρνηθούν όταν τον δουν να πεθαίνει στο σταυρό.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.