Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


                                  Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.

Ανελήφθηκες με δόξα, Χριστέ ο Θεός μας, αφού χαροποίησες τους Μαθητές με την αναγγελία (της έλευσης) του Αγίου Πνεύματος· οι οποίοι βεβαιώθηκαν από την ευλογία (Σου) ότι είσαι ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.