Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

24/06 ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

                                  Ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ')

Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, ἀξίως εὐφημῆσαί σε οὐκ εὐποροῦμεν ἡμεῖς, οἱ πόθῳ τιμῶντές σε· στείρωσις γὰρ τεκούσης, καὶ πατρὸς ἀφωνία, λέλυνται τῇ ἐνδόξῳ, καὶ σεπτῇ σου γεννήσει, καὶ σάρκωσις Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κόσμῳ κηρύττεται.

Εσύ που προφήτεψες και ήλθες πριν την παρουσία του Χριστού στον κόσμο, δεν μπορούμε επάξια να σε επευφημήσουμε  εμείς που σε τιμούμε με πόθο· διότι η στείρωση της μητέρας σου (Ελισάβετ) και η αφωνία του πατέρα σου (Ζαχαρία) διαλύθηκαν με την ένδοξη και σεπτή σου γέννηση, και με αυτόν τον τρόπο κηρύττεται στον κόσμο η σάρκωση του Υιού του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.