Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

3/02 ΤΡΙΩΝ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ)

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος α')
Τούς εὐκλεεῖς τῶν Σπετσῶν γόνους καί τῆς Χίου τά θεῖα ἐγκαλλωπίσματα, τούς πυρσοφεγγεῖς φωστῆρας, τούς ἐν τῇ πλειάδι τῶν νέων μαρτύρων ἀγλαοφανῶς σελαγίζοντας, Νικόλαον τόν σεπτόν, σύν τοῖς κλεινοῖς Ἰωάννῃ καί Σταματίῳ τοῖς ὁμαίμοσι, πάντες οἱ τῶν ἄθλων αὐτῶν θαυμασταί συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν, Χριστόν τόν ἀθλοθέτην καί βραβευτήν αὐτῶν δοξάζοντες.

Τα ένδοξα τέκνα των Σπετσών και της Χίου τα θεία κοσμήματα, τους φωστήρες που με τον πυρσό τους, οι ανήκοντες στην πλειάδα των νεομαρτύρων που φωτίζουν με μεγαλοπρέπεια, το σεβαστό Νικόλαο μαζί με τους περίφημους αδελφούς του Ιωάννη και Σταμάτιο να συγκεντρωθούμε, να τιμήσουμε και να δοξάσουμε με ύμνους όλοι που θαυμάσαμε τους άθλους τους, το Χριστό που θέτει τις δοκιμασίες και τους επιβράβευσε.

2 σχόλια:

Το σχόλιό σου, αν δεν χλευάζει και δεν υβρίζει, είναι επιθυμητό και ευπρόσδεκτο.