Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

19/02 ΟΣΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

                                Ἀπολυτίκιον (Ἦχος πλ. α')
Ἀθηναίων ἡ πόλις ἡ περιώνυμος Φιλοθέην τιμᾷ τὴν Ὀσιομάρτυρα καὶ ἀσπάζεται αὐτῆς τὸ θεῖον λείψανον, ὅτι ἐβίωσε σεμνῶς καὶ μετήλλαξε τὸ ζῆν ἀθλήσει καὶ μαρτυρίῳ καὶ πρεσβεύει πρὸς τὸν Σωτῆρα διδόναι πᾶσι τὸ θεῖον ἔλεος.

Η ξακουστή πόλη των Αθηναίων τιμά την Οσιομάρτυρα και ασπάζεται το θείο λείψανό της, διότι έζησε σεμνά και μετέβαλλε τη ζωή της (προς το καλό) με αγώνα και με μαρτύριο και μεσιτεύει προς το Σωτήρα (Χριστό) να δίνει σ' όλους το θείο έλεος.

το απολυτίκιο της οσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.