Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

2/02 Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

                                  Ἀπολυτίκιον (Ἦχος α')

Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενος ἡμῖν καὶ τὴν Ἀνάστασιν.

Χαίρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, διότι από 'σένα ανέτειλε ο Χριστός ο Θεός που είναι ο Ήλιος της δικαιοσύνης και φωτίζει όσους βρίσκονται στο (πνευματικό) σκοτάδι της (αμαρτίας). Να ευφρανθείς και εσύ δίκαιε Ιερέα (Συμεών), που δέχθηκες στην αγκαλιά σου τον ελευθερωτή των ψυχών μας που μας χαρίζει και την Ανάσταση.

το απολυτίκιο της εορτής

1 σχόλιο:

Το σχόλιό σου, αν δεν χλευάζει και δεν υβρίζει, είναι επιθυμητό και ευπρόσδεκτο.