Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Σήμερα που ψάλλεται ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος, ας ρίξουμε μια ματιά σε τροπάριο της Η' Ωδής:
Νηδύϊ τὸν Λόγον ὑπεδέξω, τὸν πάντα βαστάζοντα ἐβάστασας, γάλακτι ἐξέθρεψας, νεύματι τὸν τρέφοντα, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, Ἁγνὴ ᾧ ψάλλομεν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

(Στη μήτρα σου Αγνή, υποδέχτηκες το Λόγο του Θεού και βάσταξες αυτόν που βαστάει τα πάντα. Έθρεψες με το γάλα σου αυτόν που μ' ένα νεύμα του τρέφει ολόκληρη την οικουμένη, προς τον οποίο ψάλλουμε· «Τον Κύριο υμνείτε τα έργα του και υπερυψώνετέ τον σε όλους τους αιώνες»)

Με ρεαλιστικό τρόπο ο ιερός υμνογράφος ιστορεί το θεομητορικό μυστήριο. Ο Χριστός θήλασε το μητρικό γάλα από τη μητέρα του ως αληθινός άνθρωπος. Αυτός που τρέφει και ζωοποεί τα σύμπαντα, είχε τις φυσιολογικές ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Δεν ήταν μόνο πνεύμα όπως έλεγαν αιρετικοί. Η Παναγία δεν γέννησε απλά τον Ιησού, αλλά ήταν η μάνα που τον εξέθρεψε. Μια όμορφη και απλή περιγραφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.