Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (25/03/2012) ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


Ακούμε στη σημερινή αποστολική περικοπή:

ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. (Εβρ. 2, 17)

Για τούτο έπρεπε να γίνει καθ' όλα όμοιος με τους αδελφούς του (ο Χριστός), για να είναι εύσπλαχνος και πιστός αρχιερεύς στην υπηρεσία του Θεού, ώστε να μπορεί να εξιλεώνει τις αμαρτίες του λαού.Την αποστολή της ενανθρώπισης του Κυρίου μας θυμίζει η Εκκλησία, σήμερα που εορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Έγινε όμοιος σε όλα με τους ανθρώπους, πλην της αμαρτίας, για να επαναφέρει το εκπεσών ανθρώπινο γένος στον προορισμό του προς την κατά χάρη θέωση. Φέροντας την ανθρώπινη φύση, σήκωσε με το πάθος του το βάρος της αμαρτίας και κατέλυσε τα δεσμά του θανάτου, ξαναδίνοντας στον άνθρωπο την προοπτική και την ελπίδα της ουράνιας βασιλείας. Όντας ο μέγας αρχιερέας προσέφερε εαυτόν ως θυσία για την εξιλέωση του ανθρώπινου γένους φέρνοντας την καταλλαγή με το Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.