Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

06/1 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ


Ιδιόμελο από τη Λιτή (Ἦχος πλ. δ΄)
Σήμερον ἡ κτίσις φωτίζεται, σήμερον τὰ πάντα εὐφραίνονται, τὰ οὐράνια ἅμα καὶ τὰ ἐπίγεια. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι συμμίγνυνται· ὅπου γὰρ Βασιλέως παρουσία, καὶ ἡ τάξις παραγίνεται. Δράμωμεν τοίνυν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, ἴδωμεν πάντες τόν Ἰωάννην, πῶς βαπτίζει Κορυφήν, ἀχειροποίητον καὶ ἀναμάρτητον. Διὸ Ἀποστολικὴν φωνὴν προσᾴδοντες, συμφώνως βοήσωμεν· Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, καταυγάζουσα καὶ παρέχουσα πιστοῖς τὸ μέγα ἔλεος.

Σήμερα φωτίζεται η κτίση, σήμερα τα πάντα χαίρονται, τα ουράνια μαζί με τα επίγεια. Διότι όπου υπάρχει η παρουσία του Βασιλέως (Χριστού) οι άγγελοι μαζί με τους ανθρώπους αναμιγνύονται και παρίσταται η τάξη. Ας έρθουμε λοιπόν στον Ιορδάνη να δούμε όλοι τον Ιωάννη πως βαπτίζει την Κορυφή (=Χριστό) που είναι αναμάρτητη και έχει θεϊκή φύση. Γι' αυτό ας φωνάξουμε συνάδοντας την αποστολική φωνή «Φάνηκε η χάρη του Θεού που είναι σωτήρια για όλους τους ανθρώπους, φωτίζοντας και παρέχοντας στους πιστούς το μέγα έλεος.

1 σχόλιο:

Το σχόλιό σου, αν δεν χλευάζει και δεν υβρίζει, είναι επιθυμητό και ευπρόσδεκτο.