Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

15/12 ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Κοντάκιον (Ἦχος πλ. β')

Ὡς καλλονὴν τῶν ἱερέων Ὅσιε, καὶ προτροπὴν τῶν Ἀθλοφόρων ἅπαντες, εὐφημοῦμεν καὶ αἰτοῦμέν σε, Ἱερομάρτυς Ἐλευθέριε· Τοὺς πόθῳ σου τὴν μνήμην ἑορτάζοντας, κινδύνων πολυτρόπων ἐλευθέρωσον, πρεσβεύων ἀπαύστως, ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Σε επαινούμε όλοι ως το κάλλος των ιερέων Όσιε και την προτροπή των αθλοφόρων (= αυτών που μαρτύρησαν υπέρ της πίστης του στο Χριστό) και σου ζητάμε ιερομάρτυρα Ελευθέριε, αυτούς που εορτάζουν τη μνήμη σου με ζήλο, να τους ελευθερώσεις από ποικιλότροπους κινδύνους, μεσιτεύοντας (στο Χριστό) αδιαλείπτως για όλους εμάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.