Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

3/10 ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ


Ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ')

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καὶ νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ σκεύους τῆς ἐκλογῆς τὰ ἀπόρρητα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἱερομάρτυς Διονύσιε· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Αφού διδάχθηκες την αγαθότητα και νηφάλιος σε όλους, ενδύθηκες με ιεροπρέπεια (χριστιανική) συνείδηση, άντλησες από τον απ. Παύλο (σκεύος της εκλογής) αλήθειες άρρητες, και ακολούθησες τον δρόμο της αρετής Ιερομάρτυρα Διονύσιε. Πρέσβευε στο Χριστό το Θεό να μας σώσει τις ψυχές μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.