Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

26/10 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Ἀπολυτίκιον (Ἦχος γ')

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Σε βρήκε μέγα (βοηθό) στους κινδύνους και υπέρμαχο η οικουμένη, αθλοφόρε που εκδίωξες τα (εχθρικά) έθνη. Όπως γκρέμισες την έπαρση του Λυαίου στο στάδιο με το να ενθαρρύνεις το Νέστορα, έτσι άγιε και μεγαλομάρτυρα Δημήτριε ικέτευε το Θεό να μας δωρήσει το μέγαλο Του έλεος.

το απολυτίκο του αγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.