Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

20/10 ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος α')
Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.

Τον προστάτη των Ορθοδόξων, ενσαρκωμένο άγγελο και θαυματουργό νέο θεοφόρο μας, ας επαινέσουμε πιστοί το θείο Γεράσιμο. Διότι έλαβε από το Θεό την αιώνια (θεία) χάρη που θεραπεύει. Ενδυνάμωσε τους ασθενείς, θεραπεύοντας δαιμονισμένους. Γι' αυτό σ' αυτούς που τον τιμούν, τους γεμίζει με θεραπείες.

το απολυτίκιο του αγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.