Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

25/01 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

                                 Ἀπολυτίκιον (Ἦχος α')
Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας σου, νίκησε τις σάλπιγγες των εθνικών ρητόρων· διότι αναζήτησε τις αλήθειες που μας φανερώνει το Άγιο Πνεύμα, και σου προστέθηκαν τα κάλλη της φωνής. Αλλά μεσίτευε στο Χριστό το Θεό, Πάτερ Γρηγόριε να σώσει τις ψυχές μας. 


το απολυτίκιο του αγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.