Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

22/01 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ

                                  Ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ')
Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καὶ νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τὰ ἀπόρρητα· καὶ τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἀπόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστῷ τῶ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Διδάχθηκες την αρετή και ήσουν νηφάλιος σε όλους, ντύθηκες με ιεροπρέπεια την αγαθή συνείδηση, άντλησες από τον απόστολο Παύλο (Σκεύος της εκλογής) εμπειρίες που δεν είχαν λεχθεί, και τήρησες την πίστη ακολουθώντας τον ίσιο δρόμο, απόστολε Τιμόθεε. Μεσίτευε στο Χριστό το Θεό να σώσει τις ψυχές μας. 

το απολυτίκιο του αγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.