Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

07/01 ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

                                   Ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ')

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων, σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾄδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Η φανέρωση του Κυρίου σου αρκεί Πρόδρομε να σου δώσει την ανάμνηση του Δίκαιου με εγκώμια. Διότι όντως ανεδείχθηκες σεβασμιώτερος από τους Προφήτες αφού καταξιώθηκες να βαπτίσεις στο ποτάμι αυτόν (το Μεσσία) του οποίου η έλευση κήρυξαν οι Προφήτες. Επομένως, αφού αγωνίστηκες πολύ υπέρ της αλήθειας, χαίρε και φέρε σ' όσους βρίσκονται στον Άδη την αναγγελία για το Θεό που φανερώθηκε με ανθρώπινο σώμα, που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου και παρέχει σε εμάς το μέγα έλεος.

το απολυτίκιο του αγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.