Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (2/04/2017) ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ)

Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν;   
οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. (Μαρκ. 10, 36-37)

Εκείνος τους είπε: «Τι θέλετε εγώ να σας κάνω;» 
Εκείνοι του είπαν: «Δώσε μας ώστε να καθίσουμε ένας από τα δεξιά σου και ένας από τα αριστερά σου κατά τη δόξα σου».
Προκαλεί έκπληξη η απαίτηση των υιών του Ζεβεδαίου, Ιακώβου και Ιωάννη. Ζητούν κατά την ένδοξη δεύτερη παρουσία του Κυρίου, να καθίσουν εκατέρωθεν αυτού, δεξιά και αριστερά. Ζητούν αξιώματα ώστε να υπερτερούν των υπολοίπων αποστόλων! Ο εγωισμός είναι τόσο ισχυρή αδυναμία, που ακόμη και ανάμεσα στους μαθητές δεν εξέλειπε. Δεν είχαν κατανοήσει τι είναι η ουράνια βασιλεία, και το κατά πόσο διαφέρει από τη γήινη. Δεν ήταν ακόμη σε θέση να αντιληφθούν ότι είναι μεγάλο προνόμιο το να εισέλθει κανείς σε αυτή, και όχι να κατέχει αξιώματα και τιμές. Και μάλιστα, προνόμιο που δεν δίδεται ή δωρίζεται, αλλά κατακτιέται με πίστη και αγώνα εναντίον του κακού. Κάτι που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Οι υιοί του Ζεβεδαίου απαίτησαν τιμές δίχως ακόμη να δείξουν ότι μπορούν να τις κερδίσουν. Αν κάτι θα έπρεπε να ζητήσουν, θα ήταν δύναμη και κουράγιο για όσα προηγουμένως τους αποκάλυψε ότι θα πάθει στην Ιερουσαλήμ ο Ιησούς (Μαρκ. 10, 33). Το ότι ήταν μαθητές του Κυρίου, δεν τους καθιστούσε αυτομάτως σεσωσμένους στην ουράνια βασιλεία. Αυτό θα το κέρδιζαν με τη δράση τους μετά την ολοκλήρωση του έργου του Κυρίου στη γη. 
Αυτό ας το έχουμε υπ' όψιν όλοι όσοι νηστεύουμε αυτήν την περίοδο και νομίζουμε ότι επειδή ανήκουμε στην Εκκλησία, θα έχουμε καλύτερη μεταχείριση από άλλους που δεν νηστεύουν και ακολουθούν πιο τρυφηλή ζωή. Μην δείχνουμε αντίστοιχο εγωισμό, διότι η σωτηρία δεν κατακτιέται μόνο από τη νηστεία, αλλά από διαρκή αγώνα. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ, εδώ και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.