Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

6/01 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (2013)

Θα ακούσουμε  το παρακάτω στιχηρό ιδιόμελο στη Λιτή σε ήχο πλ. β'

Σήμερον ὁ οὐρανοῦ καὶ γῆς Ποιητής, παραγίνεται σαρκὶ ἐν Ἰορδάνῃ, Βάπτισμα αἰτῶν ὁ ἀναμάρτητος, ἵνα καθάρῃ τὸν κόσμον ἀπὸ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, καὶ βαπτίζεται ὑπὸ δούλου, ὁ Δεσπότης τῶν ἁπάντων, καὶ καθαρισμὸν δι᾽ ὕδατος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων δωρεῖται. Αὐτῷ βοήσωμεν, ὁ ἐπιφανεὶς Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Σήμερα ο Δημιουργός του ουρανού και της γης, παρίσταται στον Ιορδάνη με την ανθρώπινη φύση του, ζητώντας βάπτισμα μετανοίας εκείνος που δεν έχει αμαρτίες, για να καθαρίσει τον κόσμο από την πλάνη του διαβόλου και βαπτίζεται από υπηρέτη ο Κύριος των πάντων, και να δωρήσει στο γένος των ανθρώπων τον καθαρισμό από τις αμαρτίες μέσω του ύδατος. Σ' Αυτόν ας φωνάξουμε δόξα, ότι είναι ο φανερός Θεός μας. 

2 σχόλια:

Το σχόλιό σου, αν δεν χλευάζει και δεν υβρίζει, είναι επιθυμητό και ευπρόσδεκτο.