Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Α' ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Θα ακούσουμε σήμερα από τον Δ' Οίκο:

Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἐπεσκίασε τότε, πρὸς σύλληψιν τὴ Ἀπειρογάμω. καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδύν, ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι, τοὶς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως. Ἀλληλούϊα.

Δύναμη του Υψίστου, επεσκίασε τότε εκείνη που δεν γνώρισε γάμο, ώστε να συλλάβει. Και την εύκαρπη κοιλιά της, την κατέστησε γλυκό αγρό για όσους θέλουν να θερίσουν τη σωτηρία τους, οι οποίοι ψάλλουν αυτά τα λόγια, Αλληλούϊα.
Τη στιγμή της αναγγελίας του χαρμόσυνου γεγονότος από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, η δημιουργική χάρη του Αγίου Πνεύματος με μυστηριακό τρόπο, κατέστησε την μήτρα της παρθένου Μαρίας, έτοιμη για να κατοικήσει ο Λόγος του Θεού. Έγινε η μήτρα, κατά τον ιερό υμνογράφο, χωράφι καρπερό που γεννά το γλυκό σιτάρι, από το οποίο προήλθε ο Άρτος της Ζωής, η αθάνατη τροφή για τους μετανοούντες και ταπεινούς ανθρώπους. Όσοι θέλουν να θερίσουν από αυτόν τον αγρό τη σωτηρία, οφείλουν να στραφούν στην Εκκλησία όπου ο Χριστός τους περιμένει για να τους δώσει την θεία χάρη Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.