Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (16/12/2012) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ

Μας λέει ο απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς:

Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία (3, 5)

Νεκρώστε, λοιπόν, τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι ειδωλολατρία. Δεν προτρέπει την απόρριψη απλώς τα πάθη που αναφέρει, αλλά τη νέκρωση. Δηλαδή να μην ξαναγεννηθούν μέσα μας. Να μην τα ξανατροφοδοτήσουμε με κακούς λογισμούς και αναστηθούν! Στα μέλη του σώματος διενεργούνται τα αμαρτήματα βάσει των επιθυμιών του παλαιού ανθρώπου. Ο νέος άνθρωπος, ο κατά Χριστόν ανακαινισμένος άνθρωπος, πολεμάει τα πάθη γιατί είναι ξένα προς την φύση του και τα αποβάλλει. Η υποδούλωση στα πάθη καταντάει πνευματική ειδωλολατρεία, που οδηγεί μακριά από τον στόχο της κατά χάρην θέωσης. Τα ἐπὶ τῆς γῆς πάθη, εγκλωβίζουν τον άνθρωπο στην υλική του μόνο υπόσταση που είναι ευφήμερη, παραγκωνίζοντας την ψυχή του. Η νέκρωση λοιπόν των παθών οδηγεί στην ουράνια βασιλεία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.