Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (10-/9/2017) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Ακούμε στη σημερινή περικοπή:

καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. (Ιω. 3, 13)

Και κανείς δεν έχει ανεβεί στον ουρανό παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, που είναι στον ουρανό.
Κανείς άνθρωπος δεν έλαβε γνώση για το Θεό πηγαίνοντας στον ουρανό και μας την μετέφερε ξαναγυρνόντας πίσω. Ότι γνώση έχουμε, μας έχει αποκαλυφθεί από το Θεό. Ο Κύριος το τονίζει αυτό, για να φανερώσει ότι δεν ήταν κάποιος προφήτης, αλλά Θεός. Και παράλληλα ήταν και άνθρωπος. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να μας αποκαλύψει το θείο σωτηριολογικό θέλημα. Η κατάβαση Του από τον ουρανό έγινε διά του μυστηρίου της ενανθρωπήσεως. Όμως το ότι ήρθε στη γη, δεν σημαίνει ότι έπαψε να υπάρχει το αδιαίρετο και η ενότητα του Τραδικού Θεού. Ως Θεός, ο Υιός βρίσκεται πανταχού παρών συνεπώς βρισκόταν ταυτοχρόνως και στη γη, αλλά και στον ουρανό. Όχι ως άνθρωπος πριν την αναληψη Του, αλλά ώς το εν και το αυτό πρόσωπο. Αναφέρει δε τον εαυτό του ως υιό του ανθρώπου εκφράζοντας αφενός την ταπεινώτητα του, και αφετέρου το ότι είναι ο νεός Αδάμ, δηλαδή ο αναγεννημένος άνθρωπος, δίχως την αμαρτία. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ, εδώ και εδώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.