Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (29-/01/2017) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Λέει ο Ιησούς στη σημερινή περικοπή: 

24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ.   
25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι.   
26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. (Ματθ. 15, 24-26)

24 Αυτός αποκρίθηκε και είπε: «Δεν αποστάλθηκα παρά μόνο στα πρόβατα τα χαμένα του οίκου Ισραήλ».   
25 Εκείνη ήρθε και τον προσκυνούσε λέγοντας: «Κύριε, βοήθα με».   
26 Αυτός αποκρίθηκε και είπε: «Δεν είναι καλό να λάβει κανείς τον άρτο των παιδιών και να τον ρίξει στα σκυλάκια».
Περίεργη η στάση του Ιησού! Ενώ ήρθε για να σώσει όλους τους ανθρώπους, όχι απλά αποφεύγει τη Χαναναία, η οποία τον πλησίασε για να σώσει τη δαιμονισμένη κόρη της, αλλά της μιλά απρεπώς. Δεν της λέει ότι δεν θα τη βοηθήσει, αλλά την απομακρύνει. Η τροφή που προορίζεται για τους Ιουδαίους, δεν πρέπει να δοθεί σε αλλόθρησκους. Η δοκιμασία που βάζει στη Χαναναία δείχνει σκληρή, εντούτοις ας μη λησμονούμε ότι οι αλλόθρησκοι δεν είχαν καλή συμπεριφορά στους Ιουδαίους. Επίσης, η βασιλεία του Θεού θα δινόταν σ' ολόκληρο τον κόσμο, διά των Ιουδαίων. Μια ενδεχόμενη δράση προς τους εθνικούς, θα χρειάζονταν περισσότερο κόπο και χρόνο κάτι που δεν θα βοηθούσε στην προσέλκυση και διαπαιδαγώγηση των Ιουδαίων. Προς το παρόν θα προτιμιόντουσαν τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Αλλά... Αλλά η Χαναναία αντί να προσβληθεί και να φύγει, επέμεινε! Κατάλαβε για τον Ιησού, αυτό που δεν κατάλαβαν πολλοί Ιουδαίοι, παρά τα θαύματα που είδαν. Και ο Ιησούς, παρά τα όσα είπε, έκανε το θαύμα κι ας μην ήταν Ιουδαία. Κι ας μην είχε μεγαλώσει με το Νόμο της Παλ. Διαθήκης. Έδειξε στους Ιουδαίους αυτό που ζητούσε ο Χριστός για να τους δωρήσει την ουράνια βασιλεία: τη στερεά πίστη, που δεν σβήνει από προσβολές και δοκιμασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.