Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ)


Ακούμε το παρακάτω τροπάριο από την Ωδή η':

Ὑμᾶς μου τότε Μαθητάς, πάντες γνώσονται, εἰ τὰς ἐμᾶς ἐντολὰς τηρήσητε, φησὶν ὁ Σωτὴρ τοῖς φίλοις πρὸς πάθος μολών. Εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς, καὶ πᾶσι, καὶ ταπεινὰ φρονοῦντες, ἀνυψώθητε, καὶ Κύριον γινώσκοντές με ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

(Όλοι θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητές μου εάν τηρήσετε τις εντολές μου, έλεγε ο Σωτήρας στους μαθητές, βαδίζοντας ο Σωτήρας προς το πάθος. Έχετε μέσα σας ειρήνη και με όλους, και με ταπεινό φρόνημα να ανυψωθείτε πνευματικά. Και αναγνωρίζοντας με ως Κύριο και Θεό σας, να με υμνείτε αιώνια και να με υψώνετε πιο πάνω από κάθε τι.)

Ο Χριστός δίνει συμβουλές στους μαθητές του, ενώ πορεύεται προς το σταυρικό του μαρτύριο. Θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είναι μαθητές του, από την ευλαβική τήρηση των εντολών του. Να μη μείνουν μόνο σε μεγαλοστομίες αλλά να τις πράττουν κιόλας. Κάτι που δεν είναι εύκολο και απαιτεί άσκηση, κόπο και πίστη. Τα λόγια δίχως έργα είναι άδεια χωρίς περιεχόμενο. Οι υποκριτές ρήτορες δεν έχουν θέση μαζί με το Χριστό. Παράλληλα, να είναι ταπεινοί και ειρηνικοί, στην ψυχή τους και προς όλους. Ο πνευματικά ειρηνικός και πράος δεν σαλεύει από τα πάθη και την αμαρτία. Παραμένει ψυχικά γαλήνιος. Η ταπείνωση ανυψώνει την ψυχή στην ουράνια βασιλεία εν αντιθέσει με την αλαζονία και τον εγωισμό που οδηγούν στην αμαρτία. Ταπείνωση και ειρήνη είναι απαραίτητες για να μπορούμε να επαξίως να συνοδεύσουμε τον Κύριο προς το εκούσιο πάθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.