Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (30/11/2014) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ

Μας λέει ο απ. Παύλος στη σημερινή περικοπή: 

ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.  
παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. (Κορ. Α' 4, 15-16)

Γιατί και αν μύριους παιδαγωγούς έχετε στο Χριστό, όμως δεν έχετε πολλούς πατέρες. Γιατί στο Χριστό Ιησού μέσω του ευαγγελίου εγώ σας γέννησα. Σας παρακαλώ, λοιπόν, μιμητές μου γίνεστε.
Ο απ. Παύλος διαχωρίζει τον εαυτό του από τους παιδαγωγούς. Εκείνος τους έσπειρε το Χριστιανισμό ενώ οι παιδαγωγοί έπονται με την καθοδήγηση. Ως πνευματικός πατέρας, τους γέννησε πνευματικά διά της χάριτος του Χριστού. Δεν τους δίδαξε μόνο. Αλλά τους μπόλιασε το ευαγγέλιο της σωτηρίας. Έσπειρε στις ψυχές τους τον εσταυρωμένο Χριστό. Τους μεταλαμπάδευσε την πίστη στην αλήθεια και τη ζωή. Αυτό το δύσκολο έργο, οφείλουν οι διάδοχοι του Παύλου και των υπόλοιπων αποστόλων να συνεχίσουν καλλιεργώντας το και αυξάνοντάς το. Να παράγουν με το παράδειγμά τους πρότυπα προς μίμηση για τα ποίμνια τους. Να καθοδηγούν με το παράδειγμά τους τους διδασκομένους τους, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε απλά κηρύγματα. Έτσι θα γίνουν μιμητές του απ. Παύλου, αναγεννώντας τους πιστούς πνευματικά και οδηγώντας τους στην ουράνια βασιλεία. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.