Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (16/11/2014) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ

Ακούμε στη σημερινή περικοπή:

Αλλ᾿ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ· ῾Ησαΐας γὰρ λέγει· Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ. (Ρωμ. 10, 16-17)

(16) Αλλά δεν υπάκουσαν όλοι στο ευαγγέλιο. Γιατί ο Ησαΐας λέει: Κύριε, ποιος πίστεψε στο άκουσμα του κηρύγματός μας;  (17) Άρα η πίστη προέρχεται από την ακοή και η ακοή μέσω του λόγου του Θεού.
Ο απ. Παύλος θυμίζει την απορία του προφήτη Ησαΐα (53, 1) ότι οι περισσότεροι δεν πιστεύουν το κήρυγμα του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κήρυκες του ευαγγελίου. Οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν ακόμη και να δουν πειστήρια. Διότι το ευαγγέλιο που δίδαξε ο Χριστός, δεν τάζει ούτε πλούτη, ούτε χαρίζει άνευ κόπου τη σωτηρία. Δεν χαϊδεύει εγωιστικά αυτιά. Αντιθέτως, μιλάει για ανιδιοτελή αγάπη και χειραγώγηση της εγωπάθειας. Η ακοή, είναι το πρώτο στάδιο για την πίστη. Σαν τον σπόρο της παραβολής του σπορέως. Αυτήν, όταν υπάρχει πνευματική ανησυχία και δίψα, θα ακολουθήσει η αποδοχή και θα επέλθει η πίστη. Διά του θείου λόγου, η πίστη θα καλλιεργηθεί και θα φέρει καρπούς. Διότι στηρίζεται όχι στην ελκυστική και πεπερασμένη ανθρώπινη σοφία, αλλά στην απόλυτη αλήθεια του Κυρίου.      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.