Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (31/5/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ακούμε στη σημερινή περικοπή:

ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. (Ιω. 7, 38)

Όποιος πιστεύει σ’ εμένα, καθώς είπε η Γραφή, «ποταμοί νερού ζωντανού θα ρεύσουν από την κοιλιά του».
Ο Χριστός αναφέρεται στη σχέση του πιστού και του Πνεύματος. Όποιος πιστεύει σ' Εκείνον πραγματικά, ικανοποιεί την πνευματική του δίψα γεμίζοντας την κοιλιά του με τις δωρεές του Πνεύματος. Χρησιμοποιεί τη λέξη κοιλιά μεταφορικά, μιας και εκεί δεχόμαστε το αισθητό νερό. Οι δωρεές και οι ενισχύσεις του Αγίου Πνεύματος παρομοιάζονται με το τρεχούμενο νερό, διότι ρέουν άφθονες ως ανεξάντλητος ποταμός προς τους πιστούς. Είναι ζωοποιές δυνάμεις, όπου πάνω τους στηρίζονται οι αρχές της πνευματικής ζωής και αναγεννούν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος στην εν Χριστῷ ζωή, με την άσκηση στην αρετή και την τήρηση της διδασκαλίας του Κυρίου, όχι μόνο απολαμβάνει αυτές τις δωρεές, αλλά τις μεταδίδει και στους άλλους. Δεν τις περιορίζει μόνο για τον εαυτό του, αλλά καθίσταται πηγή μετάδοσης τους σε όσους έρχονται σε επαφή με αυτόν. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ και εδώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.