Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (13/10/2013) ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ' ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ)

Λέει ο Ιησούς στους μαθητές του: 

ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. (Λουκ. 8, 10)

Εκείνος είπε: «Σ’ εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, αλλά στους λοιπούς λέγονται με παραβολές, για να μη βλέπουν βλέποντας και να μην καταλαβαίνουν ακούγοντας». 
Ένα δύσκολο, ερμηνευτικά, εδάφιο. Στον Ματθαίο (13, 10-17), η απάντηση του Κυρίου είναι εκτενέστερη, αναφέροντας την προφητεία του Ησαΐα « ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε» (6,9). Εύκολα θα μπορούσε να πει κανείς το παράδοξο, ότι ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές για να μην τον καταλαβαίνουν. Εντούτοις συμβαίνει το αντίθετο. 

Οι μαθητές ξεχώρισαν διότι είχαν το ενδιαφέρον και την καλή διάθεση να γνωρίσουν τις αλήθειες της βασιλείας του Θεού. Αντίθετα, οι Ιουδαίοι είχαν τόσο πολύ σκληρύνει τις καρδιές τους και τα αυτιά τους από την αμαρτία και δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν το υπαρξιακό περιεχόμενο των αληθειών που ήρθε να διδάξει ο Κύριος. Εκλαΐκευσε τον λόγο του μέσα από τις παραβολές για να γίνει πιο προσιτός. Επίσης, η αλήθεια του Ιησού, δεν είναι μόνο λογικά επιχειρήματα αλλά και συναίσθημα και την αποκτά  ο άνθρωπος με την πίστη, κάνοντάς την (αλήθεια) βίωμά του. 

Άλλο σχόλιο για τη σημερινή περικοπή, εδώ.

2 σχόλια:

Το σχόλιό σου, αν δεν χλευάζει και δεν υβρίζει, είναι επιθυμητό και ευπρόσδεκτο.