Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (21/7/2013) ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Λέει ο Ιησούς:

λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 
οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. (Ματθ. 8, 11 - 12)

Σας λέω μάλιστα ότι πολλοί από ανατολικά και δυτικά θα έρθουν και θα καθίσουν, για να φάνε μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ μέσα στη βασιλεία των ουρανών,   
ενώ οι γιοι της βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών.
Προφητικά τα λόγια του Κυρίου. Παρομοιάζει την ουράνια βασιλεία, με εικόνα αίθουσας φαγητού. (Κάτι παρόμοιο έχουμε και στην παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, Λουκ. 14, 16-24). Σ' αυτήν δεν υπάρχουν μόνο υπάρχουν πατριάρχες του Ισραήλ, αλλά και όλοι όσοι από τους εθνικούς έχουν δυνατή πίστη, σαν κι αυτή του εκατόνταρχου που μας αναφέρει η σημερινή περικοπή στους προηγούμενους στίχους. Η βασιλεία του Θεού προορίζεται για όλα τα έθνη. Με μόνη προϋπόθεση τη δυνατή πίστη και όχι την πεποίθηση Ιουδαίων ότι έχουν προνομιακή θέση ως εκλεγμένη φυλή. 
Η βασιλεία του Θεού είναι το φως και βασιλεία φωτός. Οτιδήποτε εκτός αυτής, βρίσκεται στο σκοτάδι. Σκοτάδι σημαίνει η παντελής έλλειψη της θείας χάριτος. Στο σκοτάδι επικρατεί μόνο το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών, δηλαδή η υπέρτατη απελπισία και η οδύνη.  

Άλλο σχόλιο για την περικοπή εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.