Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

25/11 ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                             Ἀπολυτίκιον (Ἦχος πλ. α')
Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερῖναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν, ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Ας υμνήσουμε την πανεύφημη νύμφη του Χριστού, την θεία και πολιούχο της Ι. Μονής του Σινά Αικάτερίνη, που είναι για εμάς βοήθεια και αντίληψη, αφού αποστόμωσε σαφώς τους πιο σοφούς (ειδολωλάτρες του αυτοκράτορα Μαξιμιανού) με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα που στέφθηκε Αγία από το μαρτύριό της, ζητάει από το Θεό το μεγάλο Του έλεος για όλους εμάς.

Το απολυτίκιο της εορτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.