Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

21/11 ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

                                Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις· Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν· Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

Σήμερα είναι η είσοδος της εύνοιας του Θεού και η προκήρυξη της σωτηρίας των ανθρώπων. Στο Ναό του Θεού η Παρθένος Μαρία αναδεικνύεται με σαφήνεια και εκ των προτέρων αναγγέλλεται σ' όλους η έλευσις του Χριστού. Στην Παρθένο λοιπόν ας φωνάξουμε· Χαίρε που είσαι του Κτίστη μας η εκπλήρωση του σχεδίου Του για την σωτηρία μας.

Το απολυτίκιο της εορτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.