Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (20/5/2018) ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Ακούμε στη σημερινή περικοπή:

προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. (Πραξ. 20, 28)

Προσέχετε, λοιπόν, τον εαυτό σας και όλο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να ποιμαίνετε την εκκλησία του Κυρίου και Θεού, που την έκανε δική του με το αίμα του. 
Ο απ. Παύλος εφιστά την προσοχή στους επισκόπους. Ένα νέο αξίωμα στην Εκκλησία, με όχι ακόμη συνηθισμένη τη χρήση της λέξης επίσκοπος στους πιστούς. Γι' αυτό και τονίζει ότι τέθηκαν στην υπηρεσία από το Άγιο Πνεύμα. Τους λέει λοιπόν, να προσέχουν και τον εαυτό τους και όλο το ποίμνιο, στο οποίο τους ανατέθηκε η πνευματική διαποίμανση. Να προσέχουν δηλαδή, τη διαγωγή τους, τη διδασκαλία και την ποιμαντική τους δραστηριότητα. Διότι πολλά μάτια είναι στραμμένα προς αυτούς, είτε πιστοί για να παραδειγματιστούν, είτε επικριτές που ψάχνουν αφορμή για να δημιουργήσουν προβλήματα στην Εκκλησία. Οφείλουν να είναι ακέραιοι, εργατικοί με σεμνότητα και ταπεινότητα. Είναι μεγάλη τιμή το αξίωμα που τους δόθηκε, και θα έχουν μεγάλη ευθύνη αν παραμελήσουν τη διακονία τους. Την Εκκλησία ο Κύριος και Θεός (τονίζεται επίσης και η θεότητα του Χριστού) την οικοδόμησε με το αίμα που έχυσε, οπότε και είναι ιδιαιτέρως αγαπητή σε Αυτόν. Η αδιαφορία προς αυτήν, ισοδυναμεί με περιφρόνηση προς το αίμα Του. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή, εδώ, εδώ και εδώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.