Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (20/7/2014) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ακούμε από την επιστολή Ιακώβου:

ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· (5, 14)

Ασθενεί κανείς μεταξύ σας; Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου.
Σε αυτό το χωρίο (και στο Μαρκ. 6, 13) θεμελιώνεται το μυστήριο του Ευχελαίου, στο οποίο επικαλούμαστε τη θεία χάρη για τη θεραπεία των ασθενειών του σώματος και της ψυχής. Ο ασθενής καλεί τους ιερείς για να τον αλείψουν με λάδι και να προσευχηθούν. Η επάλειψη του ελαίου, είναι θρησκευτική πράξη γιατί γίνεται με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Η δε προσευχή, αφενός στρέφεται προς το να έχει υπομονή ο ασθενής και να έχουν αποτελεσματικά αποτελέσματα οι γιατροί και οι θεραπείες. Αφετέρου, στρέφεται προς την συγχώρεση των αμαρτιών του πάσχοντα για να ωφεληθεί πνευματικά από τη δοκιμασία του. Το Ευχέλαιο δεν αποβλέπει στο να απαλλάξει τους χριστιανούς από κάθε σωματική ασθένεια. Στους ειλικρινώς μετανοούντες, παρέχεται διά του Ευχελαίου η άφεση των αμαρτιών, αποτελέσματα των οποίων είναι πολλές φορές οι σωματικές ασθένειες. 

1 σχόλιο:

Το σχόλιό σου, αν δεν χλευάζει και δεν υβρίζει, είναι επιθυμητό και ευπρόσδεκτο.