Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (13/7/2014) ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μας λέει ο απ. Παύλος στην σημερινή περικοπή: 

αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,   
εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. (Τίτ. 3, 10-11)

Αιρετικό άνθρωπο μετά την πρώτη και τη δεύτερη νουθεσία παράτα τον. Να ξέρεις ότι έχει διαστραφεί τέτοιου είδους άνθρωπος και αμαρτάνει ενώ είναι αυτοκατάκριτος.
Ο απ. Παύλος, αναφέρεται σε όσους δημιουργούν ομάδες μέσα στην Εκκλησία και προκαλούν διαφωνίες και έριδες. Κατ' επέκταση εννοεί όλους όσους νοθεύουν την αλήθεια της Εκκλησίας και προσπαθούν να διαδώσουν τις δικές τους δοξασίες. Δεν είναι αυτοί που έχουν παρερμηνεύσει κάτι κάνοντας κάποιο λάθος, και μετά από υποδείξεις κατανοούν την πλάνη τους και αποδέχονται την αλήθεια της Εκκλησίας. Είναι όσοι έχουν πωρωθεί και επιδεικνύουν εμμονή με τις πλανεμένες ερμηνείες τους και δεν αποδέχονται καμία νουθεσία και προτροπή. Η Εκκλησία οφείλει να προστατευθεί από τις κακοδοξίες και γι' αυτό μετά από τις νουθεσίες, αποκόπτει τους αιρετικούς. Δεν παύει να προσεύχεται για να καταλάβουν και να αφήσουν τις πλάνες τους, αλλά δεν τους εντάσσει στους κόλπους της.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.